Elbilar

Ny lösning ska minska elbilars behov av laddstopp

Foto: Universitetet i Florida
Foto: Universitetet i Florida
Foto: Universitetet i Florida
Foto: Universitetet i Florida

Ett system som innebär att elbilar får längre räckvidd med färre laddstopp – och mindre batterier. Vid universitetet i Florida tittar forskare på en lösning där bilar delar laddning.

Publicerad

Högt pris och en allt för kort räckvidd har länge lyfts upp som de stora trösklarna för elbilarnas genomslag. Båda dessa håller så sakteligen på att nötas bort – samtidigt arbetar universitetet i Florida på en lösning som innebär en slags delningsekonomi, där de här parametrarna inte alls behöver spela in.

Forskarna har tagit fram ett system de kallar Peer-to-peer Charging eller P2C2. Och själva grundtanken är att istället för att alla bilar ska köra runt isolerade med sitt batteri och den begränsning som det innebär – så ska de vara med i ett energinätverk. I den publicerade studien som forskarna har presenterat så kan systemet, i varje fall i teorin, minska antalet laddstopp med upp till 65 procent samtidigt som batterierna kan minskas med cirka 25 procent utan att det inverkar negativt.

Så hur ska då bilarna kunna dela energi? Jo, forskarna tänker att de kan använda sig av ett blad ur flygindustrins bok: nämligen lufttankning. På ett liknande sätt som ett jakt- och tankflyg dockas för att föra över bränsle – kan elbilar dockas med laddbommar. Själva dockningen kan enkelt göras med hjälp av de sensorer moderna bilar har redan i dag – och sedan är det bara att börja ladda. I varje fall i teorin.

För att försäkra att systemet rullar smidigt ser teamet även att det kan vara bra att introducera laddlastbilar som kan hjälpa till att hålla systemenergin uppe.

Sen kommer själva frågan om vilka som vill ge bort elektroner. Men där menar forskarna att tanken är att det ska ske ordnat och där det handlar om att få betalt – antingen i reda kronor och ören, eller i laddning när man själv behöver.

För privatpersoner kanske det här inte är aktuellt. Men i taxi- eller bildelningsbranschen är det högaktuellt. När det handlar om ekonomi i att hålla flottan rullande kan det här vara en vinnare. Om det nu innebär att du inte behöver betala lika mycket i inköp (mindre batterier i bilarna) och du dessutom kan se till att maximera tiden i tjänst (färre/kortare laddstopp). Tänk Uber men även logistikföretag som Amazon.

Det är svårt att säga om hela tanken är galen eller genial. För visst finns det uppsidor med systemet. Men det känns som att de regulatoriska kraven på när, hur och var laddning får ske inte är lätta att överkomma, samtidigt som intresset kanske är svårt att trumma upp. Och tittar vi på den kurva som batteriutvecklingen är inne på – känns det som att både pris- och räckviddsproblemen ganska snart kommer vara av mindre betydelse.