Elbilar

Nu blir det dyrare att skaffa tjänstebil

Den 1 juli ändras reglerna för beräkning av värdet på bilförmån. På bilden en Volkswagen ID.4. Foto: VW
Den 1 juli ändras reglerna för beräkning av värdet på bilförmån. På bilden en Volkswagen ID.4. Foto: VW

Från den 1 juli blir det dyrare att skaffa tjänstebil när nya regler träder i kraft. ”Förmånsvärdet blir högre för de allra flesta”, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

Publicerad

Förändringen är en del i det regeringen kallar den gröna skatteväxlingen där man vill komma ifrån ett system som man anser premierar fossildrivna bilar.

– Det innebär att för nya förmånsbilar som tas i trafik 1 juli eller senare har man en annan beräkningsmodell för att räkna ut förmånsvärdet, säger Yngve Gripple.

Förmånsvärdet är det värde som den som har tjänstebil betalar skatt för.

Ändrad schablonberäkning

Värdet på förmånen att ha tjänstebil via arbetsgivaren beräknas enligt en schablon som nu görs om så att samma modell gäller alla bilar oavsett värde.

– Nu får man en rak modell som gäller alla nya bilar. För de dyraste bilarna blir det lite lägre förmånsvärde men det blir högre för de allra flesta, säger Yngve Gripple.

Syftet med förändringen är, enligt regeringen, att kostnaderna för en tjänstebil mer ska likna kostnaden för att äga en bil privat. Hittills har förmånen beräknats på ett värde som många gånger ligger rejält under marknadsvärdet på bilen.

Ändringen är också ett sätt att jämna ut skillnaden i beskattningen av bilförmån kontra beskattningen på kontant lön.

Beskattas månadsvis

Till exempel, en tjänstebil som kostar 336 000 kronor att köpa har i dag ett förmånsvärde på cirka 45 000 kronor. Med den nya beräkningsmodellen blir förmånsvärdet i stället 62 000 kronor, enligt Yngve Gripple.

– Det är årsvärdet. En tolftedel av det läggs på lönen varje månad innan arbetsgivare gör skatteavdrag, säger han.

I beräkningarna i förslaget som fastslogs av riksdagen ökar skatten per månad med 650–750 kronor per månad för bilar med ett nybilspris mellan 300 000 kronor och 350 000 kronor.

Under de senaste åren har knappt 300 000 svenskar årligen beskattats för bilförmån.

Under våren har fler regeländringar gjorts riktade till bilägare. Vid årsskiftet försvann nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider som var på upp till 10 000 kronor.

I april ändrades reglerna för det så kallade bonus malus-systemet. Bland annat har det högsta bonusbeloppet som ges till bilar som inte släpper ut någon koldioxid till 70 000 kronor. Dessutom har utsläppsgränsen för när ett fordon träffas av systemet sänkts till 60 gram koldioxid per kilometer som ett incitament för folk att skaffa bilar med lägre utsläpp.

Fakta: Effekter på bilförmånsvärdet och skatten

Förmånsgrundat bilpris:250 000300 000350 000400 000500 000
Nuvarande regler     
Förmånsvärde42 24246 92951 61761 03481 409
Skatt per månad1 8382 0412 2452 6553 541
Nya reglerna     
Förmånsvärde54 67961 85469 02976 20490 554
Skatt per månad2 3792 6913 0033 3153 939
Förändring skatt per månad541649757660398
(Antagande i beräkningen 52,2 procents marginalskatt)     

 

Källa: Regeringen, prop. 2020/21:156