ELBILAR

Elsäkerhetsverket försvarar säljstoppet för Easee

Laddboxen Easee.
Laddboxen Easee.

Att Easee drabbas av ekonomisk skada kan inte väga tyngre än elsäkerhetsbristerna hos laddboxarna Charge och Home. Så tillbakavisar Elsäkerhetsverket det norska laddboxföretagets överklagan till domstolen.

Publicerad Uppdaterad

I mitten av mars beslutade Elsäkerhetsverket om säljstopp för de storsäljande laddboxarna Easee Charge och Home. Några dagar senare överklagade norska Easee beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Nu har Elsäkerhetsverket kommit in med sitt svar till överklagandet till Förvaltningsrätten. I det 13-sidiga yttrandet tillbakavisar myndigheten Easees kritik på i princip alla punkter.

Ett grundproblem är enligt Elsäkerhetsverket att Easee har angett att produkterna uppfyller kraven i ett antal standarder i sin EU-försäkran, vilket är ett dokument där tillverkare försäkrar att en produkt följer de lagkrav som ställs på produkten. Och anger man att vissa standarder uppfylls så ska dessa uppfyllas i sin helhet. Men Easee har gjort ett antal avsteg - utan att uppge det i sin EU-försäkran och utan att göra de riskanalyser och tester som krävs. Sådana riskanalyser och tester ska göras innan produkten släpps på marknaden.

Läs mer: Esee medger: Har inte haft tillräcklig koll på dokumentationen

Easee har valt att bedöma utrustningens säkerhet genom att plocka krav ur olika standarder som bolaget bedömt vara relevanta, enligt Elsäkerhetsverket. Vissa prov, som Easee inte har klarat, kallar företaget för irrelevanta. Istället hänvisar man till att produkten klarar ett annat prov enligt en standard som ställer lägre krav. Inte ok, enligt Elsäkerhetsverket.

Inbyggd elektronisk jordfelsbrytarlösning

Ett exempel rör laddboxarnas inbyggda, elektroniska jordfelsbrytarlösning, där företaget har gjort avsteg från standarden – trots att dessa avvikelser inte nämns i företagets EU-försäkran. Man har inte heller uppgett hur motsvarande säkerhetsnivå uppnås eller hur det har provats.

Easees laddare.
Elsäkerhetsverket anser att Easees laddstation har ett antal brister, inklusive reläer och jordfelsskydd.

Elsäkerhetsverket tar exempelvis upp de elektriskt kopplade reläerna som finns i jordfelsbrytarlösningen. I en riskanalys som Easse har skickat in – och som har upprättats efter att produkterna släpptes på marknaden – nämns ett stort antal dokumenterade fall av så kallade svetsade reläer, vilket innebär att reläerna har fastnat i slutet läge. Detta ser myndigheten som ett tecken på att dessa elektriska reläer inte håller samma säkerhetsnivå som mekaniskt kopplade reläer, där den typen av fel aldrig kan inträffa.

Läs mer: 100 000 laddare ska åtgärdas – ingen vet hur

En annan kritiserad lösning är att det saknas en manuell testknapp för jordfelsbrytaren. Easee argumenterar för att deras automatiska lösning är bättre. ”Inte heller detta har visats med adekvat riskanalys och provning, utan endast med Easees egna åsikt” skriver Elsäkerhetsverket i sitt yttrande.

Myndigheten står på sig även när det gäller ett omdiskuterat överspänningsprov. Easee har skickat in en testrapport där det framgår att produkterna inte har klarat ett prov som ska visa att nätspänning inte kan ledas över till laddarens krets för den så kallade kontrollpilotsignalen (CP). Företaget anser inte att provet behöver utföras, med motiveringen att vissa spänningssatta delar inte är beröringsbara. Elsäkerhetsverket är av annan åsikt och anser att delarna visst är beröringsbara.

Frågetecken kring IP-klassning

Ett tidigare frågetecken kring IP-klassning har däremot rätats ut. Ett testprotokoll från Easee visade att ett IP54-test hade fått underkänt. IP54 innebär att en produkt står pall för damm och strilande vatten i alla riktningar. Men nu visar det sig att det aktuella testet gällde en design som aldrig sålts till kunder, så det är inte relevant.

Easee skriver även i sin överklagan att Elsäkerhetsverkets beslut är oproportionerligt och att företaget drabbas av betydande ekonomiska konsekvenser. Myndigheten svarar att den anser att laddboxarna kan äventyra användarnas hälsa eller säkerhet och att ekonomiska konsekvenser inte kan väga tyngre än att produkterna uppfyller väsentliga krav.