ELBILAR

Stopp för Easees laddboxar: Här är allt du behöver veta

Laddboxen Easee.
Laddboxen Easee.

Nederländerna överväger att följa svenska Elsäkerhetsverket och stoppa laddboxarna Easee Home och Charge. Här reder vi ut turerna kring det norska laddboxföretaget.

Publicerad Uppdaterad

Börjar du tappa greppet efter alla turer mellan Elsäkerhetsverket och de populära laddboxarna Home och Charge från norska Easee? Lugn, bara lugn. Här kommer en summering:

Vad har hänt?

I början av 2022 startade Elsäkerhetsverket en marknadskontroll av laddboxar. Syftet var att undersöka om produkterna var säkra att använda.

Sex vanliga modeller av olika fabrikat valdes ut. Förutom Easee Home granskades Garos GLBDCM-T222WO, CTEK:s Chargestorm Connected 2, model 17050, Charge Amps Halo, Wallbox Pulsar Plus och Zaptecs Go.

Laddboxarna skickades till oberoende testhus för teknisk provning. Myndigheten kontrollerade även administrativa krav som märkning, dokumentation och den så kallade EU-försäkran, där tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv. När marknadskontrollen startade trodde myndigheten att en rapport skulle kunna presenteras i maj 2022.

Men granskningen drog ut på tiden. Elsäkerhetsverket upptäckte flera säkerhetsbrister i Easeesboxen. Myndigheten pekade framför allt på brister i den inbyggda jordfelsbrytaren och det så kallade DC-skyddet.

Under våren, sommaren och hösten 2022 begärde myndigheten att Easee skulle svara på frågor och komma in med ytterligare dokumentation, vilket företaget gjorde. Flera brister uppdagades då, enligt myndigheten.

Den 27 januari i år informerades Easee om att företaget riskerade försäljningsförbud och återtag. Detta eftersom myndigheten såg risker för personskada och brand.

Easee skickade in ytterligare information, där de argumenterade för att de gällande kraven på elbilsladdare är uppfyllda och att laddarna är säkra att använda.

Den 14 mars kom beslutet. De båda laddboxarna Easee Home och Easee Charge fick försäljningsförbud med omedelbar verkan. Det innebär att de inte får säljas. Dessutom ska produkterna återkallas från återförsäljarna och de runt 100 000 laddboxar som har installerats i Sverige måste åtgärdas.

17 mars överklagade Easee beslutet och begärde inhibition, alltså att beslutet tills vidare skulle pausas.

Den 23 mars avslog Förvaltningsrätten i Karlstad inhibition.

I början av april stod det klart att Nederländerna överväger att följa svenska Elsäkerhetsverket och säljstoppa Easees laddboxar. Det rapporterar norska Stavanger Aftenblad. Easee har fått en frist fram till 18 april. Senast då måste företaget ge den nederländska myndigheten godtagbara svar på kritiken mot produkterna.
I Norge får laddboxarna fortfarande säljas. Men den norska myndigheten Nkom gör en egen granskning av Easee-ärendet. Den kan vara klar under maj.

Vad har Easee gjort fel enligt Elsäkerhetsverket?

Enligt myndigheten är ett grundproblem att företaget inte har säkerställt att produkterna uppfyller gällande regelverk innan de släpptes på marknaden.

Enligt Elsäkerhetsverket har de utpekade laddboxarna flera brister. Den mest uppmärksammade är Easees elektroniska lösning för jordfelsskydd, men i beslutet pekar myndigheten även ut brister när det gäller IP-klass, överspänningsprov, EMC, märkning. Vad som konkret ska åtgärdas i de 100 000 boxar som har installerats i Sverige är ännu oklart.

Hur lyder Easees argument?

Elsäkerhetsverket har inte läst eller förstått dokument och tolkar standarder felaktigt, skriver Easee i sin överklagan till Förvaltningsrätten i Karlstad. Här kan du läsa hur företaget bemöter Elsäkerhetsverkets synpunkter på bland annat jordfelsbrytare, IP-klass, överspänningsprov och märkning.
Företagets grundare och vd Jonas Helmiksøl har hävdat att det har gått prestige i frågan. I senare intervjuer håller han dock med om att företaget inte har haft full kontroll över sin dokumentation.

Har det hänt några incidenter med boxarna?

Cirka 600 000 Easeeboxar har installerats i Europa, varav 100 000 i Sverige. Elsäkerhetsverket känner inte till några incidenter, men bedömer att produkterna har brister som kan orsaka problem på sikt när utrusningen har blivit sliten.

Om det hade funnits kända incidenter hade beslutet förmodligen blivit att laddboxarna även skulle återtas från konsument, enligt myndigheten.

Det är fortfarande tillåtet att använda sin Easebox som tidigare. Men myndigheten skriver på sin sajt att det kan finnas brister som gör att den inte bör användas utan uppsikt.

Easee vidhåller å sin sida att boxarna är säkra att använda.

Vad händer härnäst?

Easee har överklagat Elsäkerhetsverkets beslut, och nu har Förvaltningsrätten i Karlstad bollen. Om domstolen skulle ge myndigheten rätt så måste Easee senast 14 juni meddela hur de 100 000 svenska boxarna ska åtgärdas för att eliminera de säkerhetsbrister som framgår i beslutet.