Elbilar

Elbilsboom i Toronto skulle spara hundratals liv per år

Toronto, Kanada. Foto: Stock Connection/REX
Toronto, Kanada. Foto: Stock Connection/REX

Vad betyder det för invånarnas hälsa när fossildrivna fordon byts ut mot elfordon? Forskare i Toronto har undersökt olika scenarier.

Publicerad

Forskare vid University of Toronto har tittat på Torontos storstadsregion, där Health Canada beräknar att 3 000 personer dör i förtid på grund av luftföroreningar varje år. Forskarna simulerade tre scenarier – där 20, 50 respektive 100 procent av alla bensin- och dieselbilar ersattes av eldrivna versioner.

Studien tog också med i beräkningen om en ökad elanvändning ger upphov till ökade utsläpp från fossildrivna kraftverk.

– Vi kan simulera luftkvaliteten i områden ner till en kvadratkilometer, så även om den generella effekten är positiv kan vi se om det finns lokala vinnare och förlorare. Vi tog även höjd för föroreningar som driver in från delstaten New York och den amerikanska Mellanvästern, vilket vi ofta kan spåra här i Toronto, säger forskningsledaren Marianne Hatzopoulou.

Nu har resultatet av universitetets studie presenterats. Om alla personbilar med förbränningsmotorer byts ut mot elbilar så minskar antalet döda med 313 personer per år. Genom att använda ett verktyg för att ekonomiskt värdera ett liv statistiskt, kallad VSL (value of statistical life) ger minskningen av antalet dödsfall en social besparing på 2,4 miljarder dollar, cirka 22 miljarder kronor.

Teamet räknade också på effekterna av att ersätta befintliga bussar och lastbilar med elektrifierade modeller. Om alla lastbilstransporter blev emissionsfria skulle det spara 275 liv vilket med det statistiska verktyget motsvarar 2,1 miljarder dollar, cirka 19 miljarder kronor. Att elektrifiera alla bussar i kollektivtrafiken skulle rädda 143 liv, vilket motsvarar 10 miljarder kronor.

I dag erbjuder den kanadensiska staten en subvention på 5 000 dollar till dem som köper en ny elbil.

VSL är ett värde som varierar mellan länder, i Sverige har Trafikverket satt VSL till 40, 5 miljoner kronor.