Elbilar

Bilbranschen: Därför vinner elbilen alltid

Elbil på laddning. Enligt Bil Sweden är det tydligt: Elbilen vinner varje gång. Foto: Adam Ihse/TT

Oavsett hur du bor och hur du laddar elbilen är den ekonomiskt överlägsen när det gäller körkostnad, enligt en branschrapport från bil Sweden. Men laddinfrastrukturen i Sverige lever inte upp till EU:s rekommendation.

Publicerad Uppdaterad

Nyligen publicerade biltillverkarnas branschorganisation Bil Sweden en analys som till viss del tar död på argumentet om att det i princip krävs egen laddbox för att det ska vara en vits med att köpa en elbil. Organisationen har räknat på vad det kostar att köra en elbil i jämförelse med bensin- och dieselbilar.

Och resultatet är väldigt tydligt: elbilen vinner alltid.

– Ofta hörs i debatten att elbilen enbart är något för människor runt våra större städer. Men har du tillgång till hemmaladdning i norra Sverige har du lägst körkostnad. Även om du enbart har tillgång till publik laddning så är det fortfarande billigare att köra elbil i jämförelse med en bensin eller dieselbil, säger Mattias Bergman, vd för branschorganisationen.

Tio kronor billigare per mil

Analysen visar att det finns stora variationer i kostnad beroende på hur och var du bor, men att elbilen i alla lägen är mer ekonomisk att köra. Störst skillnad var det för dem som bor i norra Sverige. Där är elbilen drygt tio kronor billigare att köra per mil än en bensinbil om du har tillgång till hemmaladdning.

– Det motsvarar en besparing på 11 000 kronor vid en körsträcka på 1 100 mil under 2021. Skillnaden minskar till fem kronor per mil för ett elbilshushåll som enbart har tillgång till publik laddning, vilket då ger en besparing på 6 000 kronor, säger Mattias Bergman.

Bil Sweden har endast har tittat på drivmedelskostnader. Något som ytterligare ligger fossilbilarna i fatet är att de ofta har högre servicekostnader och mer förslitningsskador. Lägg till detta att även skatt och värdeminskning är lägre för elbilen.

Men även om det är billigare att köra – så är det avgörande att det finns en laddinfrastruktur för att elbilen ska kunna ersätta sina fossildrivna föregångare. Bil Sweden skriver att under fjolåret så ökade antalet publika laddpunkter med 23 procent och att det nu finns 14 240 laddare fördelade på 2 639 stationer.

Enligt EU:s rekommendation ska det finnas en publik laddpunkt per 10 elfordon, i Sverige är den siffran knappt en laddare på 22 elfordon.

Fakta

Bil Sweden har utgått från körsträckan 1 100 mil per år. De har även utgått från SCB:s genomsnittsförbrukning för fossilbilar (0,76 l/mil bensin, 0,54 l/mil diesel) samt en ”vedertagen” förbrukning från ACEA som ligger på 2,0 kWh/mil för elbilar.

Drivmedelspriser är ett snitt från 2021 från Drivkraft Sverige. 

Elbilar anses ladda 90 procent hemma och tio procent publikt (för de med hemmaladdning), och de som inte har den möjligheten är uträknat pris 80 procent normalladdning och 20 procent på snabbladdare. 

Bensinbilen

 • Förbrukning: 0,76 l/mil
 • Drivmedelsförbrukning: 836 l/år
 • Drivmedelspris snitt 2021: 16,37 kr/l
 • Drivmedelskostnad 2021: 13 685 kr
 • Snittkostnad per mil: 12,44 kr

Dieselbilen

 • Förbrukning: 0,54 l/mil
 • Drivmedelsförbrukning: 594 l/år
 • Drivmedelspris snitt 2021: 17,07 kr/l
 • Drivmedelskostnad 2021: 10 140 kr
 • Snittkostnad per mil: 9,22 kr

Elbil – elområde 1 (endast hemmaladdning)

 • Förbrukning: 2,0 kWh/mil
 • Drivmedelsförbrukning: 2 200 kWh/år
 • Drivmedelspris snitt: 1,2078 kr/kWh
 • Drivmedelskostnad: 2 657 kr
 • Snittkostnad per mil: 2,42 kr

Elbil – elområde 1 (90/10 laddning)

 • Förbrukning: 2,0 kWh/mil
 • Drivmedelsförbrukning: 2 200 kWh/år
 • Drivmedelspris snitt: 1,2078 kr/kWh
 • 90 procent hemmaladdning kostnad: 2 391 kr
 • 10 procent snabbladdning á 5 kr/kWh kostnad: 1 100 kr
 • Drivmedelskostnad 2021: 3 491 kr
 • Snittkostnad per mil: 3,17 kr

Elbil – elområde 4 (endast hemmaladdning)

 • Förbrukning: 2,0 kWh/mil
 • Drivmedelsförbrukning: 2 200 kWh/år
 • Drivmedelspris snitt: 1,815 kr/kWh
 • Drivmedelskostnad: 3 993 kr
 • Snittkostnad per mil: 3,63 kr

Elbil – elområde 4 (90/10 laddning)

 • Förbrukning: 2,0 kWh/mil
 • Drivmedelsförbrukning: 2 200 kWh/år
 • Drivmedelspris snitt: 1,815 kr/kWh
 • 90 procent hemmaladdning kostnad: 3 594 kr
 • 10 procent snabbladdning á 5 kr/kWh kostnad: 1 100 kr
 • Drivmedelskostnad 2021:4 694 kr
 • Snittkostnad per mil: 4,27 kr

Elbil – endast publik laddning

 • Förbrukning: 2,0 kWh/mil
 • Drivmedelsförbrukning: 2 200 kWh/år
 • Drivmedelspris snitt: 3,5 kr/kWh
 • Drivmedelskostnad: 7 700 kr
 • Snittkostnad per mil: 7 kr

Faktarutan är uppdaterad. Tidigare angavs en lägre och felaktig förbrukning för elbilar.