Så blir sågverket digitalt

2017-10-06 06:00  

Genom att samla ihop och analysera data får man tidigt veta hur man bäst använder enskilda trädstockar.

För två år sedan installerade Moelven Valåsen en röntgenanläggning för att röntga varje trädstock innan den sågas. Men all data som maskinen genererade har hittills inte kunnat användas.

Genom ett forskningsprojekt, som inneburit installation av sensorer och programvara i kombination med bildbehandlingsteknik och it-nätverk, ska begränsningarna i tekniken nu försvinna. Projektet genomförs av forskningsinstitutet Rise hos Moelven Valåsen utanför Karlskoga tillsammans med Rema Sawco och Schneider Electric. Det delfinansieras av Vinnova.

– Vi kommer att få se nya samband mellan stora mängder data. Det gör det möjligt att sätta upp nya, utmanande mål för våra processer, säger Peter Rockedahl, teknisk direktör på företaget.

Läs mer:

Läs mer: Här är framtidens uppkopplade prylar

Han pekar på att företaget inte tillverkar något, utan beskriver det som att man plockar isär ett perfekt format träd. För att behålla trädets värde, måste råvaran behandlas på bästa sätt.

– Vi vill inte köra sönder en planka på grund av slarv i processen. Vi vill också veta om en stock bäst lämpar sig att göra plank eller brädor av.

Tidigare sågade Moelven upp stocken och kunde först då se om något sågats sönder och om stocken verkligen passade till det som man valt att såga.

– Nu får vi en mängd data av stocken innan den sönderdelas. Varje stock är unik, den har som ett fingeravtryck.

Personalen kan gå tillbaka och se vilken stock en enskild bräda kom ifrån.

Peter Rockedahl säger att även om informationen kommer i efterhand, är det intressant att veta om valet av sågningen till planka eller bräda blev så bra som man trodde.

Digitaliseringen innebär nämligen inte att personalen i realtid kan se hur stocken ser ut och bedöma exakt hur den kan användas på bästa sätt. I dag görs efterkalkyler som ger information först två till tre veckor efter sågningen. Digitaliseringen ska förkorta denna tid, säger Peter Rockedahl och tycker att det är ett gott steg på vägen.

– Ambitionen är att kunna upptäcka fel precis när de sker, men det är nog naivt.

Han ser det som en läroprocess.

– Den information vi får genom datahanteringen ger oss erfarenheter att bedöma hur vi kan göra bättre vid nästa leverans, säger han.

Genom projektet har Moelven Valåsen också kopplat sensorer till maskiner, och ska då kunna avläsa maskinernas status och se hur mycket energi och värme som används. Personalen ska följa maskinerna och veta när reparationer eller byten av delar ska göras. Fel blir möjliga att åtgärda innan de blir till problem, och oförutsägbara stopp i processen ska undvikas.

Målen med projektet är att höja produktvärdet med 10 procent, höja processeffektiviteten med 15 procent och minska energianvändningen med 10 procent. För att målen ska kunna verifieras behövs projektets digitalisering.

Arbetet startade i januari i år och resultaten ska redovisas på Trä & Teknikmässan i Göteborg i augusti 2018. Dessförinnan finns ett antal etappmål, nästa gång den 18 oktober.

– Vi jobbar febrilt för att live kunna internredovisa tio olika samband som vi inte tidigare mätt. Men vi stöter på utmaningar hela tiden eftersom vi inte har några erfarenheter att luta oss mot.

Peter Rockedahl betonar värdet för företaget av att träffa nya människor med andra tankesätt i forskningsprojektet.

– Det ger stora möjligheter att jobba så här mitt emellan universitetsvärlden och industrin.

Han är övertygad om att det i framtiden kommer att ställas sådana lönsamhetskrav i branschen att processerna måste effektiviseras genom digitalisering.

– Det är många företag som håller på med delar av det vi gör. Genom att nu tar ett helhetsgrepp över verksamheten tar vi kontroll över datahanteringen.                       

Vinnova gick in med 4 miljoner

Moelven Valåsen AB, med verksamhet vid Valåsen i Karlskoga, är ett hyvleri med vidareförädling av byggträ.

Digitaliseringsprojektet har finansierats av Vinnova med 4 miljoner kronor, medan Moelven, Rema Sawco och Schneider Electric stått för 2 miljoner kronor vardera.

Annika Olofsdotter

Mer om: Moelven Sågverk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt