Myten som inte vill dö

1999-12-16 12:54  
"Allt som går att uppfinna är redan uppfunnet"

Myten att Charles H Duell sagt detta går att läsa i otaliga böcker, tidningsartiklar och på mängder av webbplatser; från Gällivare kommuns hemsida till en bok författad av Bill Gates, från en webbsida för programspråket ADA till den "definitiva" boken om desinformation, "The expert speaks".

I vissa versioner av citatet får vi också veta att eftersom Charles H Duell hade känslan av att allt redan var uppfunnet så rekommenderade han president William McKinley att helt enkelt lägga ner det amerikanska patentverket. Och själv begärde han avsked.

I mitten av 1980-talet annonserade det amerikanska teknikföretaget TRW stort på temat "Framtiden är inte längre vad den brukade vara". I annonserna fanns en bild på Charles H Duell och "allt har redan uppfunnits"- citatet. Och så sent som i oktober 1999 använde den ansedda tidningen Boston Globe citatet i en lång artikel om felaktiga prognoser på rymd- och energiområdet. Tidningen refererade till Duell som ett "klassiskt exempel" på en spåman med "för lite fantasi".

Men citatet är bara en myt. En seglivad vandringssägen.

Generaldirektören för USAs patentverk, Charles H Duell, har aldrig sagt något så uppenbart idiotiskt. Och det har heller inte någon annan amerikansk patentchef gjort.

Men hur många gånger denna myt än avlivas så fortsätter den ändå att leva vidare. Myten upprepas igen. Och igen.

Den hängivne mytmördaren Samuel Sass började intressera sig för "Duell-citatet" på 1960-talet, när han jobbade som bibliotekarie på General Electrics transformatordivision i Pittsfield, Massachuetts. En ingenjör hade sett citatet. Han var skeptisk till om det verkligen kunde vara sant att Duall någonsin hade sagt det och ville vara säker innan han förde det vidare. Därför gick han till biblioteket och bad Sass att kolla det. Samuel Sass hade inga problem att få fram Duells rapport till den amerikanska kongressen från 1899. Den innehöll det man kunde vänta sig: en begäran om mer pengar från staten för att klara

Patentverkets ökande arbetsbörda. Duell var chef för Patentverket åren 1898-1901.

Sass hittade också något som borde ha avlivat myten på ett tidigt stadium. Det var en ingående studie av historikern Dr Eber Jeffrey, publicerad redan 1940 i "The Journal of Patent Office Society". I sin studie lanserar Dr Jeffrey en teori för hur Duell-myten kan ha uppstått. Scientific American, en sällan ifrågasatt publikation, skrev 1915 att en icke namngiven äldre anställd vid Patenverket hade begärt avsked med motiveringen att han tyckte att allt redan var uppfunnet.

1989 skrev Samuel Sass en lång artikel i "The Skeptical Inquirer" under rubriken

"A patently false patent myth". Där konstaterade han att "när en sådan här myt väl kommit i omlopp börjar den leva sitt eget liv."

Tio år senare är Duell-myten mer levande än någonsin tack vare att den nu kan breda ut sig globalt via Internet. Men var började det och varför har myten kopplats till stackars Charles H Duell?

Jeffrey och andra forskare efter honom är överens om att rötterna finns i ett retoriskt uttalande av den allra första generaldirektören för det amerikanska Patentverket, Henry L Ellsworth. I en rapport till kongressen 1843 skriver han: "Framåtskridandet frestar på vår godtrogenhet och kan tyckas förebåda en framtid när ingenting längre finns att förbättra."

Taget ur sitt sammanhang kan detta skrivas som "allt som kan uppfinnas är redan uppfunnet". Men vad Ellswort vill betona med sitt målande språk var den snabba ökningen av antalet uppfinningar.

Att myten tillskrivs Charles H Duell beror enligt Donald Grant Kelly, avdelningschef på US Patent Office, på att Duell var ett välkänt namn. Hans far, Robert H Duell, var också generaldirektör för patentverket, åren 1875-76.

Kelly tror också att Charles H Duell fick "äran" därför att han befann sig i centrum för den samhällsomdanande teknik som växte fram under det sena 1800-talet. Det var Duell som beviljade patent till storheter som Rudolph Diesel och Henry Ford.

Under 1899 beviljade US Patent Office, under Duells ledning, 25 527 patent, 3000 fler än året före. Och i sin rapport till kongressen år 1900 säger Charles H Duell: "Världen har lika mycket att tacka sina uppfinnare som sina statsöverhuvuden. I detta århundrade kommer tacksamhetsskulden till de förstnämnda att öka, för uppfinnare vilar aldrig."

"Detta skulle vara osannolika ord från någon som tror att allting redan är uppfunnet", summerar US Patent Office i den lilla skrift verket skickar till alla som frågar om Duells påstådda uttalande.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt