Mobilen frias i stor tumörstudie

2010-05-17 15:24  
Strålningen från mobiltelefoner har varit föremål för forskning ända sedan Ericsson Hotlines dagar i slutet av 1980-talet. Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Att prata i mobilen ökar inte risken för hjärntumörer. Det är slutsatsen av den hittills största internationella studien inom området. För tunga mobilanvändare såg dock forskarna en något ökad risk.

- Men den tror vi beror på ett rapporteringsfel, säger Maria Feychting, vid Karolinska institutet.

Idag publiceras resultatet av Interphone, en internationell studie där 13 länder samarbetat för att se om det finns ett samband mellan användning av mobiltelefon och risk för hjärntumörer. I studien ingick 5217 personer som under åren 2000 till 2004 fått diagnosen gliom eller meningiom ( se ruta). Deras användning av mobilen jämfördes med den tid som en grupp friska personer uppgav.

Sammantaget visar resultaten ingen ökad risk för hjärntumörer om mobilen använts regelbundet i minst tio års tid.

- Hade det funnits en ökad risk borde vi ha set det i Interphone, säger Maria Feychting som ansvarar för den svenska delen av studien.

Men i den grupp som uppger att de talat i telefonen mer än 1640 timmar visar undersökningen på en ökad risk. Den tror Maria Feychting snarare avspeglar att det är svårt att i efterhand minnas hur mycket man har talat i telefon, inte minst som man fått en allvarlig form av cancer i hjärnan.

- Osäkerheten kring de högsta exponeringsnivåerna kommer att utredas i vår fortsatta forskning. Men hittills talar allt för svagheter i studien än en verklig riskökning, säger hon.

Här stöder hon sig också på uppgifter i det svenska cancerregistret. Statistik fram till och med år 2007 visar inte på någon ökning av cancertyperna.

- Vi tror att riskökningen hos de tunga användarna är ett rapporteringsfel. Men vi kan inte garantera att det är så. Att använda sig av ”hands free” är ett bra sätt att gardera sig.

Att utveckla gliom och mengiom i hjärnan kan ta upp till 15 år. Interphone-studien följs därför upp med ytterligare två stora internationella studier. Dit hör Cosmos där 250 000 mobilanvändare ska följas under lång tid. Och där rapporteringsfel om antalet mobilsamtal samt tiden i mobilen undviks genom att forskarna samlar in data från mobiloperatörerna.

Den andra studien heter Cefalo och gäller barn och ungdomar mellan 7 och 19 år. Här analyserar forskarna just nu resultaten. Publicering sker först nästa år.

Den nu presenterade studien finansierades av EUs femte ramprogram och UICC (International Union Against Cancer). En fjärdedel av anslaget kom från mobilindustrin via UICC. Forskarnas arbete regleras av ett avtal som ska garantera deras oberoende. Den svenska delen av studien har haft ytterligare finansiering fån Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Studien publiceras i det kommande numret av International journal of epidemiology

Gliom och meningiom

Gliomär en tumör i hjärnans stödjevävnad. Tumören är vanligtvis elakartad med mycket dålig prognos. Tumörtypen är något vanligare bland män än kvinnor. 500 svenskar drabbas varje år

Meningiomär en tumör i hjärnhinnorna. Den är vanligtvis godartad, men eftersom utrymmet där den växer är mycket begränsat trycker den på hjärnan, och är därför också livshotande. Tumörtypen är vanligare bland kvinnor än män. Runt 400 svenskar får diagnosen varje år.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt