Kretsen bakom kvartetten och internets organisationer

2001-05-23 13:00  
Det är fyra kunskapsarkitekter som styr svenska internet. Men bakom dem finns flera andra som har nyckelfunktioner i svenska internetorganisationer.

Här är kretsen kring kvartetten:

Olle Thylander
: Sekreterare i ISOC-SE, Sunet och II-stiftelsen. Deltar i Svenska Internetoperatörers Forum, SOF. Valberedning i Snus. Beskrivs i branschen som "den ständige sekreteraren".

Anders Jansson: Ledamot i II-Stiftelsen, Ordförande i NIC-SE, Ledamot i Netnod och suppleant i Autonomica. Deltagare i Svenska Internetoperatörers Forum. Har skött det formella kring bildandet av många av organisationerna. Beskrivs som den mest internetkunniga juristen i Sverige.

Lars-Johan Liman, DNS-specialist, Torbjörn Carlsson, chef för Autonomica, Assar Westerlund och Martin Fredriksson, säkerhetsspecialister, Per-Olof Johansson, ordförande i SOF, Greg Fitzpatrick, kalenderteknik.

Här är en presentation av de viktigaste internationella och svenska internetorganisationerna:

Svenska organisationer

Snus
Swedish network users society
Karaktär: Ideell förening
Webbplats: www.snus.se
Bildades: 1991
Grundat av: Peter Löthberg
Uppdrag: Underlätta användningen av datanätstjänster för föreningens medlemmar
Styrelse: Hans Eriksson (ordf), Olle E Johansson, Per Eriksson, Torbjörn Carlsson, Jan Smith, Svante Nygren och Jan Säll.

ISOC-SE
The Swedish chapter of the Internet Society
Karaktär: Ideell förening
Webbplats: www.isoc-se.a.se
Bildades: 1997
Grundat av: ISOC, SNUS, mfl
Underorganisation: II-stiftelsen, IIS
Uppdrag: Främja utvecklingen av Internet i Sverige
Styrelse: Östen Frånberg (ordf), Hans Wallberg (vice), Olle Thylander (sekr), Ulla Sandberg, Björn Olsson, Ragnar Lönn, Malin Carlsson, Björn Olsson och P-O Olsson.

II-stiftelsen, IIS
Stiftelsen Internet infrastruktur
Karaktär: Stiftelse
Webbplats: www.iis.se
Bildades: 1997
Grundat av: ISOC-SE
Underorganisation: Nic-se, NDR, NÖD
Uppdrag: Främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige. Främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation.
Styrelse: Östen Frånberg (ordf), Hans Wallberg, Olle Thylander (sekr), Anders Jansson, Olof Hallström, Helen Selemark, Kurt Gladh och Lars Olof Eklöf.

NIC-SE
Network Information Centre Sweden
Karaktär: Aktiebolag
Webbplats: www.nic-se.se
Bildades: 1997
Grundat av: IIS
Underorganisation: NNO, ombud
Uppdrag: Tillhandahåller, koordinerar och står för drift av det nationella registret för internetdomännamn under .se på Internet.
Styrelse: Anders Jansson (ordf), Olof Hallström, Staffan Hagnell och Sven Düring (vd).

NDR
Nämden för domännamnsregler
Karaktär: Rådgivande nämnd
Webbplats: ndr.iis.se
Bildades: 1997
Grundat av: IIS
Uppdrag: Underhålla och utveckla de regler enligt vilka domännamn tilldelas i Sverige.
Styrelse: Petter Rindforth (ordf), Erik Colliander, Björn Eriksen, Christer Holgersson, Hans Niklasson, Michael Mohammar, Mikael Pawlo, Minna Santesson och Göran Starkebo.

NÖD
Nämnden för överprövning av domännamnsärenden
Karaktär: Beslutsnämnd
Webbplats: www.iis.se/nod.shtml
Bildades: 1997
Grundat av: IIS
Uppdrag: Högsta beslutande instans i domännamnsfrågor inom IIS. Klagande kan dock gå vidare till domstol.
Styrelse: Jan Rosén (ordf), Tomas Norström, Bengt Eliasson, Ulf Richenberg, Anne Rosenberg, Bo Thorstorp och Peter Hedberg.

TU-stiftelsen
Stiftelsen för Telematikens Utveckling
Karaktär: Stiftelse
Bildades: 1997
Grundat av: ISOC-SE
Underorganisation: Netnod
Uppdrag: Etablering och drift av nationella internetknutpunkter.
Styrelse: Hans Wallberg (ordf), Östen Frånberg och Peter Löthberg.

Netnod
Netnod Internet Exchange i Sverige
Karaktär: Aktiebolag
Webbplats: www.netnod.se
Bildades: 1997
Grundat av: TU-stiftelsen
Underorganisation: Autonomica
Uppdrag: Sköter den praktiska driften av de nationella internetknutpunkterna.
Styrelse: Östen Frånberg, Hans Wallberg (vd), Peter Löthberg och Anders Jansson.

Autonomica
Karaktär: Aktiebolag
Bildades: 2000
Grundat av: Netnod
Uppdrag: Planering och logisk drift av tjänster och funktioner på internetknutpunkterna.
Styrelse: Hans Wallberg (ordf) och Anders Jansson.

SOF
Sveriges Internetoperatörers forum
Karaktär: Samarbetsförening
Webbplats: sof.isoc-se.a.se
Bildades: 1997
Grundat av: Operatörerna
Uppdrag: Arbeta med operatörsgemensamma frågor, exempelvis nationella Internetknutpunkter och samtrafik.
Styrelse: Per-Olof Josefsson (ordf).

Dosa
Domännamnssamrådsgruppen
Karaktär: Samrådsgrupp
Bildades: 1997
Uppdrag: Informell diskussiongrupp med deltagande från II-stiftelsen, näringsdepartementet, PTS och PRV. NDR, IT-kommissionen och Statskontoret har också deltagit.

Sunet
Swedish University Computer Network
Webbplats: www.sunet.se
Uppdrag: Universitetsdatanät
Styrelse: Anders Flodström (ordf), Olle Thylander (sekr), Lennart Bergström, Anne Ehrenholm, Lars-Elve Larsson, Berner Lindström, Lennart Ljung, Kerstin Malmqvist, Magnus Mårtensson, Kjell Nilsson, Staffan Sarbäck, Arne Sundström, Sven Tafvelin och Per Wernheim.

KTHNOC
Kungliga Tekniska högskolan Network operation center
Webbplats: www.noc.kth.se
Bildades: 1988
Uppdrag: Driva centralnodena och ryggradsnätet för universitetsdatanäten Sunet och Nordunet.

 
Utländska organisationer

IETF
Internet Engineering Task Force
Karaktär: Teknisk arbetsplats
Webbplats: www.ietf.org
Bildades: 1983
Ursprung: ICB, International cooperation board
Underorganisation: Arbetsgrupper
Uppdrag: Att utveckla och förbättra internetstandarder

IESG
Internet Engineering Steering Group
Karaktär: Styrgrupp
Webbplats: www.ietf.org/iesg.html
Bildades: 1983
Ursprung: IETF
Underorganisation: IETF
Uppdrag: Leda och granska arbetet i arbetsgrupper i IETF. Samråda med IAB om start av nya arbetsgrupper eller nedläggning av färdiga grupper.

IAB
Internet Architecture Board
Karaktär: Teknisk kommitté
Webbplats: www.iab.org
Bildades: 1983
Ursprung: IETF
Uppdrag: Rådgivande organ till ISOC och föreslår bland annat medlemmar i IESG eller godkänner RFCer

ISOC
Internet Society
Karaktär: Sällskap
Webbplats: www.isoc.org
Bildades: 1992
Ursprung: IETF-deltagare
Underorganisation: IAB, IANA, IETF
Uppdrag: Säkerställa en öppen utveckling och användning av Internet för allas bästa. Har finansiella uppgifter.

IANA
Internet Assigned Numbers Authority
Karaktär: Kontrollorgan
Webbplats: www.iana.org
Bildades: 1988
Ursprung: Jonathan Postel
Underorganisation: Icann, Ripe, Arin, Apnic
Uppdrag: Handha administration av IP-nummer, Rootservrar, DNS-System och domännamn. Vissa delar av verksamheten vidaredelegerad.

ICANN
Internet corporation for Assigned names and numbers
Karaktär: Ideell förening
Webbplats: www.icann.org
Bildades: 1998
Ursprung: IANA, ISOC
Underorganisation: ARIN Ripe NCC, APNIC
Uppdrag: Har hand om utdelning av IP-adresser, domännamn och rootservrar

Ripe
Réseaux IP Européens
Karaktär: Samrådsgrupp och teknisk arbetsplats
Webbplats: www.ripe.net
Bildades: 1989
Ursprung: Europeiska operatörer
Underorganisation: Ripe NCC
Uppdrag: Informell sammanslutning för europeiska operatörer där gemensamma frågor diskuteras och arbetsgrupper av IETF-typ löser aktuella problem.
Ripe NCC

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
Karaktär: Förening
Webbplats: www.ripe.net/ripencc
Bildades: 1990
Ursprung: Ripe
Uppdrag: Dela ut IP-adresser och liknande till aktörer i länder i eller nära Europa.

IRTF
Internet research task force
Karaktär: Forskningsgrupp
Webbplats: www.irtf.org
Bildades: 1986
Ursprung: IETF
Uppdrag: Vidare utforska idéer från IETF eller IAB som är av mera experimental art för att testas direkt.

Tomas Carlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt