Digitalt vaccinpass och QR-kod på papper – här är EU:s nya certifikat

2021-03-17 17:12  
Så här tänker sig EU-kommissionen att deras "gröna digitala certifikat" kan se ut. Foto: Wiktor Nummelin / TT

EU:s nya "gröna certifikat" ska få fart på resandet efter coronapandemin. Det ska återinföra den fria rörligheten, säger EU-kommissionens ordförande – men blir det säkert och rättvist?

Det färdiga förslaget om det som kommissionen inte vill kalla vaccinpass, utan ett grönt certifikat, presenterades i Bryssel på onsdagen.

Tanken är att resesugna EU-medborgare på ett enkelt sätt ska kunna visa upp sina uppgifter om eventuell vaccinering, nytagna tester och sjukdomshistoria.

– Det kommer att visa om en person antingen blivit vaccinerad eller har ett nytaget negativt test eller har återhämtat sig från covid och därmed har antikroppar, säger kommissionsordförande Ursula von der Leyen på en presskonferens i Bryssel.

– Med det här är målet att hjälpa medlemsstaterna att återinföra den fria rörligheten på ett säkert, ansvarstagande och tillförlitligt sätt, fortsätter von der Leyen.

Passet ska finnas både digitalt och på papper med QR-kod

Certifikatet ska innehålla tre olika sorters uppgifter: om man har vaccinerat sig, om man är testad och om man tidigare haft covid-19. Det ska kunna utfärdas både digitalt och på papper med en QR-kod med all nödvändig information som lätt kan scannas av.

Kommissionen lovar att hjälpa till med den tekniska utvecklingen och att certifikaten ska vara gratis.

EU-kommissionen har länge betonat att vaccinpasset inte ska vara det enda som avgör om om någon ska släppas in eller inte i ett annat EU-land.

”Det digitala gröna certifikatet kommer inte att vara ett villkor för den fria rörligheten och kommer inte att diskriminera på något sätt”, lovar justitiekommissionären Didier Reynders i ett pressmeddelande.

”Det handlar inte om ett villkor för att få resa fritt. Å andra sidan kan personer som inte har certifikatet mer troligt utsättas för åtgärder som krav på karantän om medlemsländerna anser det berättigat av hälsoskäl”, heter det i ett av de dokument som tagits fram, enligt belgiska tidningen Le Soir.

Länder som fortsatt kräver nya tester eller karantän av personer som har giltiga certifikat kommer att behöva anmäla det till EU-kommissionen och ”motivera sitt beslut”.

Bindande förslag

Kommissionen har under pandemin lagt fram en mängd olika rekommendationer om hur medlemsländerna bör agera när det gäller gränser och testande.

Nu går man dock ett steg längre och väljer att lägga ett bindande lagförslag, snarare än bara en rekommendation.

På så vis hoppas man driva igenom att samma regler gäller överallt, i stället för den blandning av olika nationella krav som nu råder.

Å andra sidan riskerar man att behandlingen fastnar i oenighet i EU-parlamentet eller ministerrådet. Inte minst bland medlemsländerna brukar misstron vara stark mot nya tvingande åtgärder från Bryssel.

EU-kommissionen hoppas ändå att medlemsländerna snabbt ska ge tummen upp för det som nu föreslås, i hopp om att ha certifikaten på plats framåt sommaren. Samtidigt återstår fortfarande mycket att utreda rent tekniskt.

Ygeman ser flera problem vaccinpasset

Digitaliseringsminister Anders Ygeman säger att EU:s förslag väcker flera frågor.

– I grunden är det bra att EU tar fram ramverk som gör att vaccinationsbevis går att använda inom alla länder i EU. Det välkomnar jag, säger Anders Ygeman.

– De här två andra komponenterna som EU-kommissionen föreslår (om personen nyligen har testat negativt och om personen har antikroppar) väcker ett antal frågor om både integritet, säkerhet och tillförlitlighet. Därför måste vi noga analysera förslaget på de punkterna, fortsätter han.

Ett vaccinintyg är starkt efterfrågat av vanligtvis turisttäta länder som Grekland och Spanien, medan Frankrike och Belgien är mer emot och talar om en diskriminering av medborgare.

Fördelen om vaccinpasset, eller det gröna certifikatet, som EU kallar det, innehåller antikroppssvar är att den som är allergisk eller inte kan ta vaccin kommer att kunna resa ändå, säger Anders Ygeman.

Känslig data ska samlas in

Nackdelen är den integritetskänsliga data som måste samlas in, vilket väcker frågor.

I Sverige leder Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetet med att ta fram infrastrukturen för ett vaccinpass. I regeringsuppdraget ingår dock inte delarna som handlar om en person är fri från coronainfektion eller har antikroppar.

Informationen om vaccination ska hämtas in från det nationella vaccinationsregistret, där alla som vaccinerats mot covid-19 förs in. Men för de senare delarna finns inget centralt register.

– Vi har gjort en ytterst ytlig analys och sett att den tekniska arkitekturen förmodligen kan anpassas för att ta in andra data än vaccinationsdata, säger Mats Snäll, som projektleder arbetet.

Han ser också att EU-kommissionens lagförslag är mer komplicerat än vad som först var tanken i Sverige.

Ifrågasätter tillförlitlighet i pcr-tester

Vaccinpasset ska finnas tillgängligt i folks mobiltelefoner, till exempel via en webbläsare, app eller digitala plånböcker. Det ska också gå att skriva ut på papper. Valideringen sker genom en QR-kod.

Anders Ygeman konstaterar att det är mycket som ska vara på plats inom tre månader. Han vill inte svara på om regeringsuppdraget till DIGG ska breddas utan avvaktar EU:s beslut. Frågan måste igenom parlamentet och ministerrådet. Så småningom ska man utforma "en mer detaljerad svensk position".

– Hur ska jag uttrycka det här diplomatiskt? Det är en väldigt ambitiös tidsplan. Och det finns ganska starka argument för och emot.

Anders Ygeman lovar ändå att Sveriges del är klar till sommaren.

– Sverige kommer att göra klart vaccinationsbeviset till sommaren. Om det blir tvingande lagstiftning för andra delar från EU, då kommer vi naturligtvis behöva leva upp till dem också.

Anders Ygeman är också skeptisk till om endast ett PCR-test är en bra grund för inresa.

– Hur vet vi testets tillförlitlighet, hur kan vi garantera att det är utfört på en seriös klinik? I dag ställer vi ju krav på att du ska ta ett nytt test när du har rest in till Sverige, för vi vet att en hyfsad mängd som tagit ett test när de är friska ändå utvecklar sjukdomen när de kommer till Sverige. Så att bara ha det som grund för inresa tror jag man med rätta kan ha ganska stora invändningar emot.

 

Fakta: Det gröna certifikatet

Det nya vaccinbeviset ska innehålla information om:

Vaccinering mot covid-19, testresultat från exempelvis PCR-test (test för en aktiv infektion) och om personen haft covid-19 och därmed har antikroppar.

Vaccinbeviset ges ut digitalt eller i pappersform och innehåller en QR-kod för validering.

Intyget ska vara gratis och ges ut på medlemsländernas språk eller på engelska.

Vaccinbeviset ska även innehålla information om namn, födelsedatum, datum för utfärdande, vilket vaccin personen tagit och information för identifiering och validering, det vill säga QR-koden.

Vaccinbeviset ska gälla i alla EU:s medlemsstater samt Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. Enligt förslaget ska även personer som inte är EU-medborgare kunna få ett vaccinpass utfärdat, samt de som uppehåller sig inom Schengenområdet.

Intyget ska enligt EU-kommissionen inte vara ett krav för att få resa.

Systemet ska gälla fram till dess att Världshälsoorganisationen inte längre klassar covid-19-pandemin som ett internationellt hälsonödläge.

Källa: EU-kommissionen

Wiktor Nummelin/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt