Digitalisering ska ge säkrare vattenförsörjning

2017-12-20 13:45  

Nu kraftsamlar svenska aktörer för att säkra tillgången till dricksvatten från vattenverk – med hjälp av digitala verktyg.

Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. Ett nystartat Vinnovaprojekt, Digidrick, leds av Svenska miljöinstitutet IVL och samlar vattenverk, teknikleverantörer, it-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn.

Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara dricksvattenverk. Enkelt uttryckt vill man knyta ihop redan tillgänglig information från flera olika källor med ny information från mer avancerade sensorer. Det ska ge bättre kunskap om produktionen, och om hur vattenverken ska hantera både kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar.

– Ett vattenverk får in data från en mängd olika källor. Exempelvis från själva processtyrsystemet, från labbsystemet, underhållssystemet och så vidare. Sedan tillkommer data från yttre system som också kan vara intressant: väderprognoser, data från reningsverken om deras utgående vattenkvalitet, och mätsystem ute i älven där dricksvattnet tas, säger Fredrik Hallgren, projektledare för digitaliserad miljöövervakning på IVL.

Om man kunde samköra all information, skulle detta kunna hjälpa vattenverken att optimera och snabbare kontrollera sina processer.

– Utmaningen är att man av it-säkerhetsskäl inte vågar samköra de olika systemen, så vi vill ta fram ett system där man kan garantera säkerheten. Där kommer ett annat av de medverkande företagen, Sectra, in med värdefull kompetens. Vi vill även utveckla någon form av maskininlärning för att bättre analysera den information som samlas in, säger Fredrik Hallgren.

Verktyget ska också skapa olika typer av information för olika intressenter.

– Vi kommer även att arbeta med mjukare frågor, som hur mottagliga organisationerna är för att hantera nya digitala verktyg. Det behövs förankring och kompetens hos ledningen, processoperatörerna och ingenjörerna för att lyckas med implementeringen samtidigt som man aktivt arbetar med säkerheten, säger Fredrik Hallgren.

Projektet drar igång på allvar nästa år.

– Kick-off blir i januari, men redan i fjol hade vi workshops med de medverkande vattenverken för att försöka pejla deras behov. Och ett av de medverkande företagen, It-Automation, har gjort en testinstallation på ett avloppsreningsverk, säger Fredrik Hallgren.

Digitalt vattenprojekt

Projektet Digidrick (Digitalisering av dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning) pågår i drygt två år. Det koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och drivs i samverkan med vattenverken i Västsverige: Borås, Trollhättan, Växjö, Vivab och Kungälv. Medverkande teknikleverantörer och it-bolag är Purac, Sectra och It-Automation, och Sveriges Lantbruksuniversitet är forskningspartner.

Finansieringen sker genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation och genom de deltagande organisationerna. Den sammanlagda budgeten uppgår till 15 miljoner kronor.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt