Opinion

”Vi vill göra läraryrket till ett drömjobb”

Ibrahim Baylan.
Ibrahim Baylan.

REPLIK 3,5 miljarder kronor årligen ska göra läraryrket till ett drömjobb. Lärarnas skicklighet och engagemang är det enskilt viktigaste för att vända utvecklingen i skolan, enligt Ibrahim Baylan.

Resultaten sjunker i den svenska skolan och ojämlikheten ökar. Samtidigt står vi inför en växande lärarbrist inom bland annat de naturvetenskapliga ämnena och det är allt för få med dubbelexamen som väljer att arbeta i skolan. För få studenter väljer lärarutbildning.

Högerregeringen har i åtta år prioriterat skattesänkningar före investeringar i skolan, men skyller resultaten på andra. Vi väljer istället framtidsreformer för skolan och lärarna med mindre klasser i F-3 för att läraren ska få mer tid med varje elev och fler speciallärare och specialpedagoger.

Vi kommer att investera 3,5 miljarder kronor årligen för att göra läraryrket till ett drömjobb. Det handlar om fler vägar till läraryrket bland annat ett snabbspår för akademiker som är högskoleutbildade inom ämnesinriktningar med lärarbrist som matematik, kemi, teknik, fysik, naturkunskap och moderna språk.Vi vill stasa på fler karriärtjänster i skolor med tuffa förutsättningar, högre lön, kompetensutveckling och mindre administration.

Vi kommer skärpa kraven för att komma in på lärarutbildningarna.

Forskningen visar att det enskilt viktigaste för att vända elevernas resultat är att möta skickliga och engagerade lärare. Vänder vi inte utvecklingen för läraryrket så kommer vi heller inte vända utvecklingen i skolan.

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson (S), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott