Opinion

”Utan förbud kan vi inte kräva HVO100 utan palmolja i bussar”

SL-buss i Stockholm, mars 2020. Foto: Jessica Gow/TT
SL-buss i Stockholm, mars 2020. Foto: Jessica Gow/TT

REPLIK. Så länge palmolja och PFAD inte är förbjudet kan vi inte följa upp om den HVO100 som bussen tankas med är 100 procent fri från palmolja, skriver Eva Eiderström, Bra Miljöval, i ett svar till Gröna Bilister.

Det stämmer att Naturskyddsföreningen driver på för ett totalt förbud för inblandning av palmolja och PFAD i biodrivmedel. Det gör även Bra Miljöval, som i sina kriterier för biobränslen har nolltolerans mot inblandning av palmolja och PFAD.

Det kan synas ologiskt, som Gröna Bilister skriver, att kraven inte är lika hårda för miljömärkningen av kollektivtrafiken. Svaret är dock enkelt.

Tidigare inlägg i debatten:

När det gäller Bra Miljöval-märkning av kollektivtrafik är det just det kollektiva färdsättet som miljömärks (som vi skrev tidigare), inte bränslet i sig. Vi på Bra Miljöval vill att konsumenten ska välja miljömärkt kollektivtrafik framför att åka i sin egen bil, och vi vill att det ska vara möjligt att åka med miljömärkt kollektivtrafik även utanför stadsmiljö och på längre sträckor.  

Genom Bra Miljöval för kollektivtrafik ställer vi en rad krav på trafikslaget, bland annat på klimatpåverkan kopplat till beläggningsgrad.

Kravet på utsläpp är max 25 g CO2 ekv/pkm i stadstrafik och 35 g CO2 ekv/pkm för långfärdstrafik för all kollektivbusstrafik. Det innebär att det trafikbolag som driver kollektivtrafik till övervägande del måste köra med fordon som går på antingen el, gas eller 100 procent förnybart biobränsle (HVO100) för att klara dessa krav på koldioxidutsläpp.

Vår målsättning är att noll procent av busstrafiken drivs med fossil diesel 2030. Vår målsättning när det gäller palmolja är det ska vara förbjudet. Nu.   

Enligt det lagkrav som i dag finns i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel tillåts en begränsad inblandning av palmolja och PFAD. Drivmedelsproducenterna kan inte, som vi även skrev i vår tidigare replik, garantera att det drivmedel de levererar är fritt från palmolja och PFAD.

Vi på Bra Miljöval vill att regeringen förbjuder palmolja, vilket i sin tur skulle innebära att vi skulle kunna följa upp huruvida drivmedlet är fritt från palmolja eller inte. I våra krav framgår redan idag att palmolja och PFAD inte är hållbara och att de ska fasas ut.  

De kollektivtrafikbolag som vill miljömärka sina fordon vill miljömärka merparten av sin bussflotta utifrån samma kriterier. Det är ohållbart för de flesta kollektivtrafikbolag att enbart miljömärka de bussar som går på el och gas, men inte de som går på HVO100.

På linjer som går utanför stadsmiljö och på längre sträckor fungerar det oftast inte med el- eller gasbussar, men det funkar ofta med HVO100. Men då uppstår den fråga som Gröna Bilister ställer i sin replik: Varför miljömärker Bra Miljöval alls bussar som drivs med HVO100 i kollektivtrafiken, om det nu inte går att garantera att de är palmoljefria?  

Svaret är enkelt. Det är ett val som Bra Miljöval gjort. Vårt mål med miljömärkningen av kollektivtrafik är att ersätta ineffektiva persontransporter med ett bra kollektivstrafikssystem i hela landet, även på landsbygden. För att miljömärkningen ska fungera på landsbygden och på längre sträckor måste vissa bussar idag kunna köra på HVO100.

Så länge palmolja och PFAD inte är förbjudet kan vi inte följa upp om den HVO100 som bussen tankas med är 100 procent fri från palmolja, och då kan vi tyvärr inte ställa krav på noll inblandning av palmolja om bussarna alls ska kunna köras på HVO100. 

När den miljömärkta kollektivtrafiken körs på HVO100 i stället för på fossil diesel minskas klimatpåverkan från transporten kraftigt. Vi har tycker att den miljövinsten väger tungt. Och vi fortsätter att kräva ett förbud för inblandning av palmolja och PFAD i biobränslen. 

Eva Eiderström, chef Bra Miljöval