Opinion

Uppfinnare: Låt proffsen bli lärare

Ingvar Svanborg, uppfinnare
Ingvar Svanborg, uppfinnare

DEBATT. Tillväxt beror till största delen på innovationer (över 50 procent) ändå finns inte innovationer med i de styrdokument som våra politiker har skrivit, skriver uppfinnaren oc h teknikkonsulten Ingvar Svanborg.

På regeringens hemsida hittar jag en artikel om "Hur kan tillväxten påverkas?" Där läser jag: "Ett företagsklimat som gynnar uppfinningar (innovationer) är viktigt. Det är också viktigt att det finns företag som kan ta hand om de nya uppfinningarna".

Man hoppas alltså att företagen redan ska finnas.

Länsstyrelsen i Jämtland (mitt hemlän) har 2009 gett ut en skrift "Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län". I programmet läser jag. "Utveckling av starka innovationssystem i länet". Hur det skall gå till redovisas inte.

Östersunds kommun (min hemkommun) antog ett tillväxtprogram under 2009 i vilket man kan läsa, "Det finns redan idag flera typer av insatser och aktörer för att underlätta vid företagsstart och utveckling av befintliga företag".

Det är beklagligt att våra politiker inte inser att man måste fokusera på innovationer för att man skall öka tillväxten radikalt.

Det är nödvändigt att hela organisationen från regering och nedåt i landet har förståelse för detta och driver frågan. I alla organisationer misslyckas man oftast om man på mellannivå gör förändringar som inte har högsta ledningens förståelse och stöd.

Det är mycket svårt att förvandla idéer till produkter som säljs på marknaden. Forskare påstår att det är minst 285 olika faktorer att ta hänsyn till. Det viktigaste som behövs är utbildning av uppfinnare och handläggare.

Utbildningen skall utföras av kvalificerade uppfinnare med lång erfarenhet.

Den tillväxt som sker idag är bara en bråkdel av vad som kan åstadkommas med aktiva insatser för innovationer. De som idag har samhällets uppdrag kring innovationer har varken de resurser eller den kunskap som erfordras.

Med ett överskott på nya produkter och tjänster kan man välja lönsammare produkter än vad man har idag. Som rådgivare i Svenska Uppfinnareföreningen har jag fått ta del av människors idéer och det fantastiskt mycket att arbeta med. Men det behövs utbildning av innovatörer och handläggare.

Det är nämligen mycket svårt att förvandla en idé till en produkt eller tjänst på marknaden. Det behövs naturligtvis även pengar i systemet. Och viktigast av allt: Det behövs ett aktivt stöd och intresse från regering och riksdag. De tillväxtprogram som finns på olika nivåer måste ha en skarpare formulerad målsättning att satsa på idéer från uppfinnare i alla branscher.

Ingvar Svanborg
Innovation Z
Fd Rådgivare i Svenska Uppfinnareföreningen
Ordförande i Jämtlands Uppfinnarakademi
Ordförande i Jämtlands Läns Tekniska Förening