Opinion

”Svag undersökning bakom påstående att grannar stöder havsbaserad vindkraft”

REPLIK. Branschorganisationen Svensk Vindenergi hävdar att nio av tio inte störs av havsbaserad vindkraft. Men deras exempel är en park med 150 meter höga vindkraftverk – långt ifrån de upp till 350 meter höga vindkraftverk som planeras, skriver Riksföreningen Motvind.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Vindkraftsindustrin gör ytterligare en ansträngning att skapa opinion för vindkraft. 

Genom något som liknar konstgjord andning försöker de påvisa att havsbaserad vindkraft inte påverkar natur och  människor negativt. Kustvind AB som vill bygga 25–33 vindkraftsturbiner, längs kusten i territorialhavet inom Skurups och Trelleborgs kommuner, har anlitat ett ett mindre opinionsföretag, Exquiro Market. Endast 150 personer har intervjuats. I en pr-kampanj tillsammans med branschorganisationen Svensk Vindenergi försöker de sedan påskina att nio av tio svenskar är positiva till havsbaserad vindkraft.

Det är ett oseriöst förfarande av en branschorganisation i en så viktig fråga, då de missleder svenska folket. Debattartikeln är signerad av Kustvind, vd Magnus Jiborn och Svensk Vindenergi, vd Daniel Badman.

Kustvind AB:s Magnus Jiborn äger inte bara ett vindkraftsbolag utan arbetar även i olika nätverk för att  främja vindkraftsexploateringen. Han sitter med i toppen för organisationen Global Challenges Foundation. Där finns andra kända förespråkare för vindkraft som klimatkändisen Johan Rockström och Linda Burenius, tidigare ordförande för Svensk Vindenergi och chef på OX2. 2007 anställdes Magnus Jiborn som projektledare på pr-byrån Westander med uppdrag inom klimat och energi. En av Westanders flitiga uppdragsgivare är Svensk Vindenergi.

Hur mycket vindkraftsindustrin lägger på pr kan man bara gissa, men en sak är säker, hade vindkraft varit rätt lösning så hade den inte behövt konstgjord andning.

Lillgrund är det som åberopas som exempel opinionsundersökningen. En havsbaserad vindindustri som byggdes 2007 med 115 m höga verk, vilket inte alls går att jämföra med de 350 meter höga verk som i dag planeras längs vår landsbygds kuster. Exempelvis Jungfrukusten, som sträcker sig Gävle-Söderhamn-Hudik, där folket i Söderhamn för övrigt sa klart nej till havsbaserad vindkraft inom kommunens territorialvatten i en folkomröstning.

Angående opinionsmätningen man stöder sig på är det anmärkningsvärt att endast 150 intervjuer gjorts. Det framgår inte heller hur nära vattnet de tillfrågade bor. Underlaget till undersökningen haltar även då referens kring opinionsläget innan anläggningen byggdes inte visar antal personer som då tillfrågades.

Det känns  skralt att hänvisa till en fördelning på så få gjorda intervjuer. Det totalt oseriösa i det här är dock hur företrädarna för vindkraftsindustrin blandar äpplen och päron. De försöker underförstått jämställa Lillgrundet, som trots allt ligger utanför en storstad, med andra tänkta etableringar utmed natursköna orörda kust- och skärgårdsmiljöer.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Att de dessutom använder rysk gas som ett argument blir absurt. De skriver ”Det handlar också om att inte göda Rysslands krigskassa och att befria Europa från beroendet av rysk gas”. Det är ren osanning då beroendet av rysk gas till stor del beror på just vindkraftssatsningar. Detta eftersom vindkraft är beroende av baskraft och Europa, precis som Sverige, lagt ner en stor del av sin baskraft för att i stället bygga icke planerbar vindkraft.

Deras undersökning och pr-artikel är bara ytterligare ett försök att vilseleda allmänheten. Samtidigt ett bevis på att verkligheten hunnit ikapp dem.

Torbjörn Sjödin, ordförande Riksföreningen Motvind Sverige

med styrelse