Opinion

”Oljeindustrin ska norrut”

Hammerfest i Nordnorge har fått ett uppsving i och med utbyggnaden av Snövitfältet och utskeppningshamnen för flytande naturgas, LNG. Arctic Princess lämnade Melköya med sin första last i oktober 2007. Foto: Statoil
Hammerfest i Nordnorge har fått ett uppsving i och med utbyggnaden av Snövitfältet och utskeppningshamnen för flytande naturgas, LNG. Arctic Princess lämnade Melköya med sin första last i oktober 2007. Foto: Statoil
Per Rune Henriksen, statssekreterare hos den norska olje- och energiministern. Foto: Thomas Winje Øijord/Scanpix
Per Rune Henriksen, statssekreterare hos den norska olje- och energiministern. Foto: Thomas Winje Øijord/Scanpix

DEBATT. I förra veckan gav Obama klartecken till Shell att borra efter olja i Alaska. Och det norska Olje- och Energidepartementet vill också utöka verksamheten i Arktis. "Den norska oljeindustrin är stabil, mycket lönsam och har stort fokus på hälsa, miljö och säkerhet", skriver norske statssekreteraren Per Rune Henriksen.

Oljeutvinning i norr är inget nytt påfund. Den första oljekällan borrades uppe på land vid Mackenzieelven för nästan hundra år sedan. Sedan dess har mer än 400 olje- och gasfyndigheter gjorts i norr.

Olje- och gasutvinning på den norska kontinentalsockeln har successivt flyttat allt längre norrut och tekniska och ekonomiska utmaningar har med tiden kunnat lösas genom kompetens- och teknikutveckling.

Nordsjön öppnades för petroleumverksamhet på 1960-talet och år 1980 öppnade de första områdena i Norska havet och i Barents hav. Sedan 1989 har hela södra delen av Barents hav öppnats för prospektering och utvinning. Djuphavsområdet i Norska havet öppnades 1994. Nu pågår processen för att sätta igång utvinning i sydöstra Barents hav och i vattnen sydost om Jan Mayen.

Barents hav är fortfarande det område på den norska kontinentalsockeln som är minst utbyggt. Det är först nu, efter mer än 30 års verksamhet som Barents hav blir en fullvärdig olje- och gasprovins, med hela kedjan av verksamheter. Från Snövit-fältet exporteras flytande naturgas, LNG. Oljefältet Goliat är under utveckling och de nya fynden vid Skrugard och Havis kommer sannolikt att exploateras. Oljebolagen visar stort intresse för att leta efter fyndigheter i området och allt tyder på att vi får en omfattande aktivitet här de närmaste åren.

De norra delarna av landet är högprioriterade för den norska regeringen. Vi ska verka för en bärkraftig utveckling och bidra till ekonomisk aktivitet som ger välstånd. Oljeindustrin ger nya arbetstillfällen och tillväxt till vår nordligaste landsdel. Ett exempel på detta kan ses i Hammerfestområdet som upplevt en boom med utvecklingen av gasfältet Snövit och den landbaserade anläggningen för flytande gas, LNG.

I den norska förvaltningen av olje- och gasresurserna har man valt att gradvis utforska kontinentalsockeln. Detta har gett en effektiv exploatering. Samtidig är de norska säkerhetsreglerna för offshore-verksamhet världsledande. Vi har också infört regleringar som ska bidra till att göra oljeverksamheten effektiv och klimatvänlig, till exempel olika former av prissättning på CO2-utsläpp.

Under 2050 uppskattas att vi kommer att vara nio miljarder människor på vår planet. Genom FNs millenniemål har det internationella samfundet åtagit sig att utrota extrem fattigdom och detta kommer att innebära ökad energianvändning. Även om koldioxidutsläppen ska hållas på en låg nivå kommer en stor andel av energin att komma från fossil olja och gas.

Den norska olje- och gasindustrin är en stabil, konkurrenskraftig och mycket lönsam industri med stort fokus på hälsa, miljö och säkerhet.

Det är en bransch för framtiden.

Per Rune Henriksen, statssekreterare hos den norska olje- och energiministern Ola Borten Moe

Översättning Cecilia Laurén