Opinion

”Nu blir elbilen ännu grönare”

REPLIK. IVL:s studie om batteritillverkningen ger en korrekt beskrivning av hur situationen var för några år sedan, däremot inte om nuläget eller framtiden. Det är många faktorer som avgör elbilens klimatpåverkan, skriver bland andra Mattias Bergman, Nevs och Tobias Henmark, Fortum Charge & Drive.

Att titta alltför mycket i backspegeln är ofta ett dåligt sätt att hålla koll på vart man är på väg. Det är en given slutsats av att läsa IVL Svenska Miljöinstitutets litteraturstudie om energiåtgång och utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av batterier till elbilar. Det är en i huvudsak korrekt beskrivning av hur situationen var för några år sedan, däremot inte om nuläget eller framtiden, just för att det är en litteraturstudie.

I media har studien felaktigt lästs som en bedömning av elbilens klimatpåverkan, men denna samlade bedömning har IVL inte gjort. Vi finner att flera faktorer avgör elbilens samlade klimatpåverkan:

1. Elen som bilen laddas med. En elbil ger alltid nollutsläpp i närmiljön, vilket är oerhört viktigt för att få bättre luftkvalitet och förbättrad hälsa. Men den samlade klimatpåverkan per kilometer avgörs av hur bilen laddas, vilket stärker argumentet för elbilar i länder som Sverige där andelen fossilt i nätet är mycket låg. Många aktörer går längre än så, och laddar alltid med ursprungsmärkt, förnybar el - alltifrån det enskilda hushållet över de stora elbolagen till i stort sett samtliga elbilsmärken på marknaden styr mot grön el. Vi kommer att aktivt och systematiskt arbeta för att elfordon - egna och andras - laddas grönt.

2. Hur många mil bilen går. Klimatpåverkan av att producera batteriet blir förstås lägre per mil ju längre bilen körs. Därför är det avgörande att elbilarna får längre räckvidd, kan laddas snabbt och på många håll, och att elbil inte tillåts bli synonymt med storstadsbil. Vi utlovar att marknadsföra elbilar i hela landet samt utveckla, sprida och informera om laddinfrastruktur över hela Sverige.

3. Batteriets storlek. Många anser sig behöva lång räckvidd för att elbilen ska fungera för dem, och att det nu finns elbilar med 30-55 mils räckvidd på en enda laddning är en viktig del i elbilens allt snabbare genombrott. Men alla behöver inte maximal batteristorlek; t.ex. är det ofta priset snarare än räckvidden som är avgörande för bilar som används i kommunal service eller som hantverkarfordon. Därför är det mycket glädjande att flertalet elbilsaktörer nu erbjuder olika batteristorlekar. Vi ska bistå kunden i att välja rätt batteristorlek och moderera det starka fokus på maximal räckvidd som nu råder.

4. Batteriproduktion och -återvinning. IVL konstaterar att ”Återvinningssystem i stor skala saknas”, men nämner inte att det förstås beror på att elbil i stora volymer först uppstår nu - det finns inga stora volymer elbilar att återvinna ännu. I takt med att volymerna ökar, blir det möjligt att återvinna större mängder batterier - men i motsats till IVL vill vi i första hand att batterierna får ett ”second life” när bilen i övrigt tjänat ut. Här finns redan spännande projekt där batterierna används i byggnader, och därmed ersätter behovet av att producera andra batterier. Först därefter bör batteriet återvinnas och värdefulla material återföras till produktionen av nya batterier, som förstås ska ske med grön el. Vi medverkar till att processen för batterier successivt sluts, med användning av batterierna i nya applikationer som förstahandsval.

5. Synergieffekter. Tidigare har fordon och bostäder varit separata saker, men med smart grids och smarta fordon kan elbilens batterier bidra till att balansera elnätet, kapa de miljömässigt så förödande effekttopparna och möjliggöra t.ex. för den som har egna solceller att spara överskottsel för att använda senare eller sälja till nätet när priset är högt. Här är den klimatmässiga potentialen mycket stor, men IVL har inte med detta i sin studie. Vi ska arbeta brett och innovativt för att elfordonens synergieffekter gentemot elnätet och bostadssektorn konkretiseras och realiseras.

IVL har rätt i att det finns skillnader i klimatambitioner mellan olika elbilsproducenter. Men alla vi som är engagerade i fordonssektorns omställning drivs av en gemensam ambition att gå från fossil och slösaktig till förnybar och effektiv. Här har elbilen en viktig roll.

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet

Mattias Bergman, vd NEVS

Olle Johansson, vd Power Circle

Tobias Henmark, Fortum Charge & Drive