Opinion

”Inrätta en kommission för blockkedjetekniken”

Pehr Granfalk (M), avgående kommunstyrelsens ordförande Solna stad.
Anders Larsson, Youtuber om blockkedjeteknik ”Cto Larsson”.
Ivan Liljeqvist, grundare och vd på Moralis och Youtuber om blockkedjeteknik, ”Ivan on Tech”.
Filip Martinsson, grundare och operativ chef på Moralis. Foto: Pressbilder
Pehr Granfalk (M), avgående kommunstyrelsens ordförande Solna stad. Anders Larsson, Youtuber om blockkedjeteknik ”Cto Larsson”. Ivan Liljeqvist, grundare och vd på Moralis och Youtuber om blockkedjeteknik, ”Ivan on Tech”. Filip Martinsson, grundare och operativ chef på Moralis. Foto: Pressbilder

DEBATT. Nu finns möjligheten för Sverige att ligga i framkant och säkra platsen som främsta it-nation. Vår uppmaning till den nya regeringen är att bilda en blockkedjeteknikkommission, skriver flera aktörer.

Sverige har en historia av att ligga i framkant vad gäller teknikutveckling och innovation. Det har gett Sverige flera världsledande företag som Ericsson, Spotify och Izettle.

Nu står vi inför ett nytt teknikskifte där vi åter igen kan positionera oss men för att landa rätt behöver insikter tillvaratas, den nya regeringen behöver se möjligheter i stället för hot och samtidigt uppmuntra i stället för att felreglera.

Det handlar om ett teknikskifte i samma storlek som internet. Kapital och talanger världen över strömmar in i utvecklingen av tjänster och varor kring blockkedjeteknik. Som exempel värderas i dag Ethereum, den största utvecklingsplattformen inom blockkedjeteknik, till sju gånger värdet av Ericsson.

Blockkedjeteknik är den snabbast växande industrin inom teknikens historia, sett till kapital och expansion, trots att vi ännu är tidigt i utvecklingen. Industrin som helhet har ökat i värdering cirka tusen gånger på sju år och en miljon gånger på tolv år.

Vi står inför en teknikrevolution gällande framtidens utveckling av internettjänster, digital spårbarhet i logistikkedjor, utbyggnad av virtuella verkligheter och en ny form av digitalt ägandeskap. PwC betraktar tekniken som den mest transformativa sedan internet och som ett sätt att öka både tillit samt förtroende vid affärstransaktioner.

I det offentliga öppnas möjligheter upp för medborgare att kontrollera sin egen data oberoende av tredje part och Karolinska Universitetssjukhuset undersöker just nu hur tekniken kan användas för hantering av personlig hälsodata inom högspecialiserad hälsovård.

Värdet av digitala föremål går inte längre att kopiera när ägandet garanteras, äkthet kan verifieras och transparens i transaktionsdata säkras. Beroendet av tredje part för vidimering byts ut mot öppna protokoll vars intakthet i stället vilar på matematik och kryptografi. Möjligheterna är många och användningsområdena gigantiskt stora.

Utvecklingen går rasande fort. För några år sedan började ett antal av världens större företag som Paypal och Disney, arbetet med att inkorporera blockkedjeteknik i sina produkter.

I dag engagerar sig över 80 procent av världens topp hundra publika bolag i hur blockkedjetekniken ska användas. Runt 30 procent av dem använder redan tekniken, exempelvis Amazon, Nike, Visa, Coca Cola, Pfizer och McDonald’s. Blockkedjetekniken håller även på att förändra musik- och spelbranschen samt delar av konstvärlden i grunden, vilket den ny kulturministern måste beakta.

Sverige har en historisk ställning, sett till uppkomst och utvecklingen av bolag inom teknik och programmering. Bara mellan åren 2017 och 2020 hade Stockholmsregionen flest så kallade enhörningsföretag inom it per capita efter Silicon Valley. Sveriges framgångar inom dessa områden bygger på ingenjörstradition, utbredd internetanvändning, en öppenhet för ny teknik och innovativa idéer. Sverige är därför en lämplig plats för den nästa it- och teknikboom, som följer i blockkedjeteknikens fotspår.

Nu finns möjligheten för Sverige att ligga i framkant och säkra platsen som främsta it-nation. Vår uppmaning till den nya regeringen är att bilda en blockkedjeteknikkommission.

Regeringen kan tillsammans med branschen utforma gemensamma spelregler och en väg för hur Sverige återigen ska kunna gå i bräschen för teknisk innovation och världsledande teknikutveckling. Rättvisa och tydliga spelregler behöver komma på plats så fort som möjligt – en viktig uppgift för den nya finansmarknadsministern att ta tag i.

Grundförutsättningarna finns för att Sverige ska bli ledande i nästa tekniksprång och den givna platsen för nya så kallade enhörningsföretag. Det som behövs nu är mer förståelse och samarbete mellan beslutsfattare och bransch. Låt Sverige inta ledarpositionen och driva på utvecklingen i stället för att gå miste om möjligheterna. Det är dags för en blockkedjeteknikkommission!

Pehr Granfalk (M), avgående kommunstyrelsens ordförande Solna stad

Anders Larsson, Youtuber om blockkedjeteknik ”Cto Larsson”

Ivan Liljeqvist, grundare och vd på Moralis och Youtuber om blockkedjeteknik, ”Ivan on Tech”

Filip Martinsson, grundare och operativ chef på Moralis