Opinion

”Inför elektroniska val för demokratins skull”

Susanna Laurin
, forsknings- och innovationschef, Funka.
Susanna Laurin
, forsknings- och innovationschef, Funka.

DEBATT. Det är hög tid att Sverige inför möjligheten att rösta elektroniskt och börjar leva upp till FN-konventionens tal om demokratiska processer, skriver Susanna Laurin på Funka.

Att kunna rösta är en grundläggande rättighet som de flesta av oss tar för givet i en demokrati som Sverige. Men för många väljargrupper kan det vara svårt, krångligt eller helt omöjligt att genomföra sin medborgerliga plikt på ett självständigt sätt, på lika villkor med alla andra.

Fördelarna för personer med funktionsnedsättning, äldre, personer i glesbygd och andra som har svårt att ta sig till en vallokal skulle vara enorma om vi öppnade upp för digitala val.

Vallokaler som inte funkar för personer med rörelsenedsättning, valsedlar som inte funkar för personer med läs- och skrivsvårigheter eller folk som nyligen kommit hit från ett annat land och personval som inte funkar för synskadade. Med ett bra digitalt valsystem skulle de flesta av dessa problem kunna elimineras, med allt vad det innebär av ökad självständighet och inkludering.

Viktigt samhällsproblem

Trots att många människor med funktionsnedsättning inte kan delta på ett självständigt och likvärdigt sätt betraktar vi valen som demokratiska och väl genomförda i Sverige. Hur kan det inte vara ett viktigt samhällsproblem?

I USA röstar man sedan många år digitalt, i Estland likaså. Norge har provat e-val i mindre skala på flera nivåer och försöken har varit framgångsrika; mer än en tredjedel av de som fick chansen utnyttjade möjligheten att e-rösta och nio av tio var positiva. I Sverige utreddes frågan så sent som 2013 och då föreslogs det att försök med e-val skulle göras i utvalda kommuner i valet 2018. Men så blev det inte.

Risk för manipulation

Säkerhetsproblem anges ofta som huvudargumentet mot e-val. Dels på grund av risken för manipulation av själva systemen, dels för att enskilda individer lättare skulle kunna bli påverkade eller lurade men även för att medborgarna inte skulle lita på eller förstå systemet. Det här är högst rimliga argument som naturligtvis måste tas på allvar.

Digitala system kan krångla och viktiga samhällsfunktioner har visat sig vara sårbara. Men det system vi i dagsläget använder för att rösta är knappast perfekt.

Varje valår rapporteras om valsedlar som kommer bort eller räknats fel, röstberättigade personer som saknas i röstlängder och alltför aktiva partifunktionärer som hjälper till med röstningen på äldreboenden utan att helt säkerställa frivilligheten. Valhemligheten röjs på flera ställen på grund av slarv eller okunskap. Personer som försöker ändra sin förtidsröst kan få springa runt mellan ett otal olika lokaler utan att någon funktionär egentligen vet vad som gäller. Det är inte helt ovanligt att lokala val får göras om på grund av brister av olika slag.

Parallella system

Med allt detta i åtanke borde det väl åtminstone vara dags att titta på vilka fördelar e-val skulle kunna innebära? Eftersom vi kan både förtids- och poströsta finns det ju redan ett antal parallella system, med allt vad det innebär av risker för misstag. Digitaliseringen behöver inte nödvändigtvis ersätta dagens system, utan skulle kunna vara en möjlighet att komplettera de demokratiska processerna så att alla faktiskt kan delta på lika villkor.

För den enskilda individen är det ologiskt att vi kan sköta våra bankärenden, deklarera och beställa medicin på nätet – men inte rösta.

Fördelarna för personer med funktionsnedsättning, äldre, personer i glesbygd och andra som har svårt att ta sig till en vallokal skulle vara enorma om vi öppnade för digitala val. Det argumentet borde väga tungt i debatten.

Funka har granskat internationella system för e-val ur tillgänglighetssynpunkt under flera år, det finns stora möjligheter för den som vill jobba för inkludering. Under årets Almedalsvecka står digitalisering i olika form högt på agendan. Det är hög tid att Sverige börjar leva upp till FN-konventionens tal om rätten för personer med olika specialbehov att delta i demokratiska processer.

Susanna Laurin


Forsknings- och innovationschef på Funka