Opinion

”Helt fel väg för en hållbar fordonsflotta”

Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Motormännen. Foto: Motormännen
Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Motormännen. Foto: Motormännen

REPLIK. Bil Swedens förslag att smeta ut malus-skatten att gälla även äldre bilar skyfflar bara över kostnaden till den som köper begagnat, skriver Heléne Lilja på Motormännen.

I en debattartikel i Ny Teknik 20 mars skriver Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden att det bästa vore att fördela nya bilars malus-skatt över fler år, helst under bilens hela livslängd. Det är en dålig idé som skulle göra att bonus-malus-systemet sätts ur spel.

Syftet med bonus-malus är att det ska fungera som ett styrmedel för att fler ska välja en bil med lägre klimatpåverkan framför en bil som drar mer bränsle och har högre utsläpp.

Problemet med Bil Swedens förslag om att sprida ut den initialt högre skatten över bilens hela livslängd är att den första köparen inte skulle drabbas av lika stor malus. Den extra kostnaden smetas ut och påverkar inte valet av bil på det sätt som det är tänkt.

Från företag till konsument

Ungefär hälften av alla nya bilar i Sverige köps av företag. För deras del skulle Bil Swedens förslag innebära att de högre kostnaderna för att köpa bilar med hög klimatpåverkan minskas. Istället skyfflas större delen av malus-kostnaderna över på den som köper den begagnade bilen i nästa led. Detta brukar oftast ske efter tre år och köparen är vanligtvis en privatperson. Kostnaden för malus-bilen har då flyttats från företaget till konsumenten. Är det vad Bil Sweden vill?

Vi måste alla ha ambitionen att det ska rulla fler fordon på våra vägar som kan möta framtidens miljökrav. Ett bra första steg är att hitta åtgärder som kan minska nyförsäljningen av bilar som enbart kan drivas på fossila bränslen. I det arbetet är bonus-malus ett bra verktyg. Men då måste både bonus- och malusdelen fungera som styrmedel. Trots att systemet inte varit på plats ens ett år, tyder mycket på att en förflyttning till bilar med lägre klimatpåverkan redan har påbörjats.

Alla bilister betalar

Påståendet att ägare av begagnade bilar inte är med och betalar kostnaderna för sina utsläpp är fel. Alla bilister betalar för sitt bilinnehav genom fordonsskatten, men också för sin körning genom drivmedlets energi- och koldioxidskatt.

En alltför stor del av den årliga bilförsäljningen utgörs fortfarande av bilar som är beroende av fossila drivmedel. Vi menar att Bil Swedens förslag kommer att motverka klimatmålen för 2030. Förslaget är därför helt fel väg att gå i arbetet för att skapa en miljömässigt hållbar fordonsflotta.

Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Motormännen