Opinion

”Gränsvärden bättre än förbud mot dieselbilar”

Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen
Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen

DEBATT. Kloka svenska politiker bör inte förbjuda dieselbilar. Allt mer förnybara drivmedel blandas in i fossil diesel och ett förbud skulle strypa utvecklingen. Avgifter och gränsvärden för hälsoskadliga och fossila utsläpp från dieselmotorer är bättre än förbud, skriver Gustav Melin, Svenska Bioenergiföreningen.

Företag och intresseorganisationer inom energisektorn upprepar ständigt: ”Vi vill ha långsiktiga spelregler.” Det är naturligt att de som investerar i den framtida energin vill veta vilka villkor som ska gälla om några år. Problemet är bara att de flesta som vill ha ”långsiktigt stabila spelregler” vill ha det på sina egna villkor, utan hänsyn till vad som är bäst för Sverige.

För det svenska samhället är utgångspunkten tydlig: Vi vill ha inhemsk, förnybar, miljövänlig energi till konkurrenskraftiga priser. Vi ska gärna utveckla världsledande industrier, skapa arbetstillfällen i hela landet och nya exportintäkter.

Den grundläggande frågan är hur Sverige gör detta bäst. Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, anser att riksdagspartierna bör enas om några generella principer för långsiktiga och stabila spelregler inom energiområdet.

För det första måste förnybara energislag ha en egen inneboende konkurrenskraft. Självklart måste vi satsa på forskning, utveckling och ny teknik, men det är avgörande att även förnybar energi efter en initial stödperiod kan klara sig på egna ben och att vi inte ger stöd till redan mogen teknik.

För det andra bör Sverige avgifts- och skattebelägga utsläpp av partiklar och skadliga ämnen som koldioxid och kväveoxid för att undvika miljö- och hälsoproblem. Kanske ska man på sikt förbjuda vissa utsläpp. Med den grundläggande principen att förorenaren betalar gynnas både konkurrenskraftiga förnybara energislag och energieffektivisering

För det tredje bör regeringen, när avgifts- och skattepolitiken är på plats, endast ge stöd till fyra områden; forskning och utveckling, ny teknik och demonstration, initial marknadsutveckling samt utbildning och information.

Med rätt miljöstyrning skapar vi en spelplan för konkurrerande företag där marknadsekonomin får avgöra vilken slags förnybar energi vi ska ha, och hur mycket vi satsar på energieffektivisering. Då vinner de mest effektiva alternativen. Dessa lösningar har goda förutsättningar på internationella energimarknader eftersom de klarar fri konkurrens utan stöd på hemmamarknaden. På så sätt kan vi bygga en ny exportindustri.

Det betyder exempelvis att kloka svenska politiker inte bör förbjuda dieselbilar, något som nu diskuteras i en rad europeiska städer och länder. Allt mer förnybara drivmedel blandas in i fossil diesel och nyligen meddelade Peugeot och Citroen att de godkänner 100 procent förnybar HVO i sina dieselbilar. Ett förbud mot dieselbilar skulle strypa utvecklingen av förnybar diesel, klimatutsläppen skulle öka och vårt klimatengagemang tappa i trovärdighet. I stället för ett förbud bör vi ha avgifter och gränsvärden för hälsoskadliga och fossila utsläpp från dieselmotorer.

Med generella styrmedel, som inte detaljstyr, får Sverige en ökad miljö- och hälsonytta, framgångsrika företag och fler arbetstillfällen.

Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen