Opinion

”Det hade varit möjligt att behålla kontrollrummet från Ågestaverket”

Ågestaverkets kontrollrum fotograferat 2005, samt Anna Storm, professorTema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Foto: Nisse Cronestrand/Tekniska Museet samt Viktoria Davidsson
Ågestaverkets kontrollrum fotograferat 2005, samt Anna Storm, professorTema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Foto: Nisse Cronestrand/Tekniska Museet samt Viktoria Davidsson
Anna Storm, professor i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Foto: Viktoria Davidsson
Anna Storm, professor i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Foto: Viktoria Davidsson

SLUTREPLIK. Kommande generationer behöver fysiska miljöer och inte bara fotografier och berättelser för att förstå kärnkraftens epok, svarar Anna Storm, professor vid Linköpings universitet.

Replik på Vattenfalls svar på min debattartikel om rivningen av Ågestaverket.

Det är utmärkt att Vattenfall tar ansvar för att kommande generationer inte ska behöva hantera det giftiga avfall vi lämnar efter oss.

Anna Storm, professor i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Foto: Viktoria Davidsson
Anna Storm, professor i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Foto: Viktoria Davidsson

Jag vidhåller dock att det samtidigt hade varit möjligt att bevara kontrollrummet och sannolikt även andra delar av Ågestaverket, om intresset och viljan hade funnits. Och det gäller intresset och viljan inte bara hos Vattenfall utan även hos andra aktörer med ansvar för det moderna kulturarvet.

Kommande generationer behöver fysiska miljöer och inte bara fotografier och berättelser för att förstå hur kärnkraftens epok på ett avgörande sätt format vårt samhälle.

Anna Storm, professor i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet