Opinion

”De mörkar om gipsskivor i badrum”

Gipsskivor klädda med papp hör inte hemma i badrum, tycker Villaägarna. Foto alamy Foto: Alamy
Gipsskivor klädda med papp hör inte hemma i badrum, tycker Villaägarna. Foto alamy Foto: Alamy

SLUTREPLIK. Det är tämligen ointressant var vattenläckan uppstått. Gipsskivor med papp drabbas av fukt- och mögelskador oavsett om läckaget har skett via tätskiktet, i anslutning till en golvbrunn eller en skarv, skriver Villaägarna.

Byggentreprenörer förefaller ha svårt att av egen kraft stoppa byggmetoder som är billigare, men byggnadstekniskt tveksamma. Det går på 3 000 kr extra med fukttåliga våtrumsskivor i ett normalt badrum, som totalt kan kosta 100 000 kr eller mer att bygga.

Svensk Våtrumskontroll (GVK) och Byggkeramikrådet (BKR) tillåter kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar i våtrum, trots mögelrisk, när tätskikten inte håller tätt. Detta kan stå i strid med Boverkets byggregler. Villaägarnas Riksförbund har satt upp byggmetoden på sin varningslista inom verksamhetsområdet ”Undermåliga produkter”.

Johan Aspelin på GVK har inte lyckats komma med sakliga argument om varför kartongklädda fuktkänsliga gipsskivor i våtrum skulle vara en så förträfflig konstruktion. 

GVK mörkar tyvärr sanningen, när det gäller Vattenskadecentrums statistik. GVK uppehåller sig vid var läckaget har skett och vid olika tätskikt, men det är tämligen ointressant. De kartongklädda gipsskivorna kommer att stå på ett vattenindränkt golv, oavsett om läckaget har skett via tätskikt, anslutning golv/vägg, golvbrunn, skarv/fog eller skruvinfästning. När de kartongklädda gipsskivorna står på det vattenindränkta golvet, suger de åt sig vattnet, ofta långt upp på väggen. Därefter drabbas skivorna av fukt- och mögelskador.

Skadekostnaden enkom för vattenskador relaterade till golvbrunnar går på 100-tals miljoner kronor per år och skulle till viss del kunna minskas genom att inte använda kartongklädda gipsskivor. Ytterligare ett argument för fukttåliga våtrumsskivor, är att vid Länsförsäkringars undersökning i november 2014 läckte 17 av 20 undersökta tätskikt. Då får det betydelse vilken typ av skiva som finns under.

Vi menar att det kan ifrågasättas om det är förenligt med Boverkets byggregler att använda kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar i våtrum. Nu är GVK av motsatt uppfattning och saken lär förr eller senare – precis som när det gäller enstegstätade fasader – att få avgöras av rättsväsendet. Fast det är synd att det ska behöva gå så långt.

Ulf Stenberg, Chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Johan Smeds, Byggnadsteknisk expert, Villaägarnas Riksförbund