Opinion

”Automatiseringen avfolkar landsbygden”

Alfred Ruth är författare, föreläsare, affärsängel och entreprenör.
Alfred Ruth är författare, föreläsare, affärsängel och entreprenör.
I Alfred Ruths bok ”Fermis filter” brottas huvudpersonen ”Ariel” med frågan: Hur kontrollerar man en maskin som är mer intelligent än oss själva?
I Alfred Ruths bok ”Fermis filter” brottas huvudpersonen ”Ariel” med frågan: Hur kontrollerar man en maskin som är mer intelligent än oss själva?

DEBATT. Gamla jobb försvinner överallt men de nya jobben uppstår nästan uteslutande i stora städer. Automatiseringen ökar klyftorna mellan stad och land, skriver it-entreprenören och författaren Alfred Ruth.

Den accelererande tekniska utvecklingen har under de senaste seklerna lyft stora delar av världens befolkning ur fattigdom och armod. Kanske är det därför så många tar för givet att utvecklingen enbart är en positiv kraft. Men om man vet var man ska titta är det inte svårt att se att automatiseringen sedan slutet på 1970-talet snarare ökat klyftorna än minskat dem, åtminstone i västvärlden.

Utvecklingen matar missnöjet

Eftersom vi varken kan eller borde välja bort fördelarna den tekniska utvecklingen ger oss, är det därför hög tid att vi frågar oss hur den ska komma alla till del. För just nu matar utvecklingen det missnöje som västvärldens politiska populister lever på.

Du kanske himlar med ögonen nu? Teknologisk arbetslöshet är ju något som olika falanger i samhället varnat för sedan den industriella revolutionen. Hittills har inte Keynes profetior infriats och ludditernas ilska visade sig missriktad. Spinning Jenny tog visserligen en del jobb, men när kläderna blev billigare ökade efterfrågan på annat håll, och genom utbildning blev till och med de friställda textilarbetarna så småningom vinnare på utvecklingen.

Men kan vi verkligen lita på att det alltid är så den ökande automatiseringen påverkar ekonomin? Är inte den inneboende kraften i disruptiv teknologi att nya uppfinningar ändrar spelreglerna och gör det omöjligt att sia om framtiden genom att extrapolera vårt förflutna?

Sedan den industriella revolutionen har vi automatiserat bort behovet av våra muskler. I stället har vi i ökande utsträckning börjat arbeta med våra hjärnor. Men den revolution som vi nu befinner oss i – den kognitiva revolutionen – innebär att det inte längre är en unikt mänsklig egenskap att kunna tänka.

Svindlande insikt

Det här gör att vi just nu befinner oss i en upphettad debatt om huruvida de nya jobben vi skapar är fler eller färre än de gamla vi ersätter. Det är förvisso en relevant diskussion. Men sedan jag för några år sedan flyttade ut i glesbygd insåg jag något mycket mer svindlande.

De gamla jobben försvinner överallt, men de nya uppstår nästan uteslutande i stora städer.

Sug på det ett ögonblick, för det är en av de avgörande insikterna för att förstå varför Trump är president, varför Storbritannien är på väg ur EU och varför SD växer i Sverige.

I skogsbruket kan en arbetare numera utföra samma arbete som förr krävde 30 personer. Det är naturligtvis en bra sak, jobben i skogen var mycket farliga. Men de som konstruerar skogsmaskinerna bor inte på samma plats som de som jobbade i skogen.

Apoteket slog igen

I Fellingsbro, där jag bor hälften av min tid, har detta och motsvarande utveckling i jordbruket och industrin lett till utflyttning. I kombination med e-handeln eroderar kundunderlaget för lokala handlare. En symboliskt viktig nedläggning för oss skedde förra vintern då apoteket slog igen.

När butikerna stänger händer något i människor. När BB försvinner i Sollefteå, eller när skolan lägger ner, upplever människor att samhället retirerar. Något händer med hoppet. Man upplever att framtiden var bättre förr. Och där någonstans blir man mottaglig för politiska budskap som validerar att samhället är på väg åt fel håll. Problemet är bara att de politiska rörelser som hittills bekräftat det, försöker skylla utvecklingen på invandringen. Men det är ju inte syriernas fel att apoteket stängde i Fellingsbro. Problemet är att den tekniska utvecklingen rånat Fellingsbro på både arbetstillfällen och lokal handel.

Inte ens om jag kunde skulle jag vilja stoppa den tekniska utvecklingen. Ny teknik är avgörande för att vi ska kunna lösa allt från klimatfrågan till livsmedelsförsörjningen. De liv som tekniken kan rädda är mycket viktigare än våra mänskliga jobb.

Stöd för protestpartier

Men det är hög tid att politiken börjar handla om hur den tekniska utvecklingen ska komma alla till del. Det finns väldigt många ”Fellingsbro” i västvärlden. Och så många bor ännu kvar att missnöjet syns tydligt i valresultaten. Ju mer glesbefolkat, desto större stöd för protestpartier.

Om inte vi som är vinnare på utvecklingen tar till oss detta och funderar på hur vi ska dela med oss av frukterna, då kommer polariseringen i samhället bara att bli värre. Den tekniska utvecklingen kommer inte på egen hand att göra låg- och medelinkomsttagare till vinnare. Den kommer inte på egen hand att ändra på dynamiken mellan stad och land.

Bättre för alla

Vi behöver en ny politisk vision för hur framtiden ska bli bättre för alla. Annars kommer de förfördelade fortsätta att rösta på de enda som bekräftar deras känsla att allt faktiskt inte är bättre nu än förr. Då får vi vänja oss vid att regeras av dem som tror att vi kan skydda oss mot konsekvenserna av teknisk utveckling genom att stänga in oss i nationalstaten och försöka backa in i framtiden.

Alfred Ruth är författare, föreläsare, affärsängel och entreprenör. Grundare av it-bolaget Videoplaza.