Energi

Bättre förbränning minskar utsläppen

LKAB:s nya pelletsverk i Kiruna. Foto: LKAB
LKAB:s nya pelletsverk i Kiruna. Foto: LKAB
Stefan Savonen, LKAB.
Stefan Savonen, LKAB.

LKAB som släpper ut tusentals ton kväveoxider utvecklar en teknik som rejält reducerar bildandet av gaserna. Tester visar att utsläppen kan minska med 10 procent.

Publicerad

LKAB är en av Sveriges största utsläppare av kväveoxider. Pelletsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget bidrar med sina utsläpp till försurning och övergödning i naturen.

En miljödom kräver att gruvföretaget löser problemet. Sedan 2005 jobbar forskare både på LKAB och i Australien med att utveckla en teknik som reducerar utsläppen.

- Vi har sett en reduktion på tio procent och i pilotförsök med 25-30 procent, säger Stefan Savonen, verksamhetschef inom forskning och utveckling på LKAB.

Bättre förbränning
Istället för att satsa på en ny reningsteknik har företaget i ett första skede gått in för att förändra processen i pelletverkens brännare.

Högt luftöverskott och den höga temperaturen på 1 200 grader som processen kräver gynnar bildandet av kväveoxider.

- Vi har utvecklat en ny brännare i roterugnen och även förändrat strömningen runt brännaren. Säger Stefan Savonen.

Stockholm, Australien, Kiruna, Göteborg och Luleå
Tester har gjorts på KTH i Stockholm, modelleringar har forskare i Australien tagit sig an och pilotförsök har genomförts på LKAB. Som expertgrupp ingår också forskare från Chalmers, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitetet.

Projektet som ska minska kväveoxidbildningen i processen kallas ULNOx (Ultra low nox) och innebär enligt Stefan Savonen ny, viktig kunskap.

- Lyckas försöken är det en revolutionerande upptäckt som kommer att bidra till en bättre miljö globalt, säger han.

Under nästa år hoppas forskarna att ha uppnått sitt mål med en fungerande konstruktion. Det som började som ett projekt att minska kväveoxiderna visar sig även ha andra fördelar.

- Det handlar om att minska energiförbrukningen, förbättra kvaliteten och förbättra processen, säger Stefan Savonen på LKAB.