ANNONS FRÅN TELENOR IOT

IoT tar ny ledarroll i tider av kris

Martin Whitlock

Stigande elpriser och en accelererande inflation i kombination med det nuvarande världsläget har förändrat hur vi väljer att transportera oss i våra städer. Vi ser nu en ökad efterfrågan på flexibla, prisvärda och hållbara transportmedel som hänger ihop i ett ekosystem. Martin Whitlock, CTO på Telenor Connexion, menar att uppkopplade IoT-lösningar kommer att vara nödvändigt för att hantera de utmaningar vi idag står inför när det kommer till urban mobilitet.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Varje år släpper Telenor IoT och Accenture en spaning om IoT-trender i sin IoT Predictions Report. Detta års rapport utforskar hur IoT-teknik kommer att spela en nyckelroll när det kommer till urban mobilitet - det vill säga, vilka transportmedel vi använder för att ta oss runt i våra samhällen. Många spännande saker händer inom olika typer av transportmedel, utvecklingen av laddstationer och möjligheter inom kollektivtrafiken.

Här hittar du hela Telenors IoT Predictions 2023 rapport.

Webinar om den nya IoT spaningen den 6 mars - anmäl dig gratis här.

“Vi behöver transporttjänster som är attraktiva”

Stigande energipriser, hög inflation och uppåtgående räntor sätter nu press på konsumenter och hur vi väljer att spendera våra pengar. Detta påverkar i sin tur den urbana mobiliteten.

– Alla dessa faktorer spär på en förändring i vårt beteendemönster. Tröskeln att lämna bilen hemma blir lägre. Samtidigt som elpriserna ökar är kostnaden för fossila bränslen ännu högre. Vi behöver eldrivna tjänster som är attraktiva och prisvärda så att konsumenterna ska vilja ta steget till gemensamma transportmedel. Och där händer det mycket intressant, säger Martin Whitlock, CTO på Telenor Connexion.

En ny spaning handlar om att när traditionell infrastruktur, som kollektivtrafik, interagerar med nya aktörer som drivs av kraftfull teknisk tillväxt, framträder en helt ny bild för alla inblandade parter. Detta öppnar möjligheter för innovativa teknikföretag att utveckla lösningar som hjälper konsumenter att spara energi, tid och pengar samtidigt som de optimerar kollektivtrafiken för allmänna behov.

Samtidigt som ökade kostnader gör att vi hellre tar bussen till jobbet, ställer dagens passagerare högre krav på kvalitet och tillgänglighet. Alternativa transportmedel som samåkning, elscootrar och elcyklar kan erbjuda en flexibel och prisvärd lösning – speciellt i kombination med kollektivtrafiken. Det urbana transportsystemet bör ses som en helhet för att det ska kunna tillgodose passagerarnas beteenden.

IoT är det som knyter ihop tjänsterna och får dessa att utbyta information, vilket gör att man exempelvis kan se när bussen ska vara framme. Om transportmedlen har uppkopplade sensorer kan betydelsefull data inhämtas och ställas samman med hjälp av IoT. Informationen till resenärer kan exempelvis handla om att en buss är full och därmed kan den som är mottagare av informationen välja en annan avgång.

– Du kan i realtid se när bussen kommer, men den kan vara full. Att dynamiskt få ytterligare relevant information blir nästa steg i utvecklingen.

IoT i kombination med en välutvecklad fleet management-programvara kan vara en nyckel. IoT-teknik som använder sig av mobil nätverksanslutning möjliggör bland annat korrekt lokalisering av fordonen,vilket är en förutsättning för att ett ekosystem för transportering ska kunna fungera. Digitala lösningar där IoT kombineras med AI-drivna dataanalysplattformar och algoritmer kan förbättra kollektivtrafiken på flera plan.

Genom att bevaka och analysera trafikmönster kan resenärer ges en uppdatering i realtid som gör att de kan optimera sin resa och genom det spara tid. Genom sensorer kan även underhållsbehov kartläggas. Det skulle medföra att servicebehov av ett fordon i kollektivtrafiken kan förutses och på så vis kan vi undvika att det blir stillastående och stoppar upp annan trafik.

Energipriser och teknik driver förändringen

– Vid större förändringar i ett samhälle är det yttre faktorer som står för incitament. Vi befinner oss i ett ekonomiskt pressat läge där både el- och bränslepriser är höga. Det skapar en beteendeförändring hos människor och ger upphov till nya lösningar. Idag har teknikbolag stora affärsmöjligheter när det kommer till att tillgodose marknaden med innovativa lösningar som svarar på människors behov.

Även priset och tillgängligheten på el kommer ha avsevärd betydelse för den förändring som nu sker.

– När det finns möjlighet att optimera sin laddning till när priset är lågt avlastas både elnätet och plånboken, men vi behöver infrastruktur för att hantera detta. Det behöver byggas fler laddstationer både på publika platser och i hemmen. Där kommer det uppstå ännu fler lösningar som är uppkopplade. Första steget är intelligent infrastruktur.

Datautbyte - viktig pusselbit för verklig förändring

Martin menar att det kommer att krävas ett utbyte av data och information mellan aktörer för att samhället ska kunna ta del av de riktiga fördelarna med IoT. Något man satsar på i Helsingfors där man har en app som vägleder pendlare, oberoende av allmänt transportmedel, när det kommer till att hitta den resväg som är mest effektiv. Utöver bussar, spårvagnar och tunnelbana kan användare av appen se ifall exempelvis elscootrar, hyrcyklar, taxi eller hyrbilar kan bistå i en del av resan mot slutdestinationen.

– I Finland infördes lagkrav på att aktörerna måste dela data med varandra och det har skapat möjligheter att öka kundnyttan. Från början kanske man tvekade att dela data med varandra eftersom man ansåg att transportmedlen konkurrerade, men det har snarare visat sig vara tvärtom.

– Det finns ett stort värde för både konsumenter och aktörer när det handlar om ett samspel mellan företag. Om människor ska välja bort sin bil kan det vara avgörande med en gemensam plattform där konsumenten kan planera sin resa med hjälp av flera olika alternativ och aktörer, avslutar Martin.

Här hittar du hela Telenors IoT Predictions 2023 rapport.

Webinar om den nya IoT spaningen den 6 mars - anmäl dig gratis här.