ANNONS FRÅN TANIUM

Låt inte IT-avdelningen arbeta i blindo

Den hybrida arbetsplatsens genombrott har lett till att många anställda inte enbart arbetar på företagets enheter, utan även kopplar upp sina privata enheter mot företagets nätverk. Samtidigt har IT-teamen ofta inte resurser nog att förebygga och hantera riskerna som lätt uppstår när okända enheter kopplas upp mot nätverket, eftersom man har fullt upp med att hålla systemet i gång. Dessa fenomen utgör två viktiga säkerhetsutmaningar som många företag kommer att behöva adressera under 2023. Om man inte agerar riskerar man att slås ut av den allt hårdare konkurrensen.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Upp till var fjärde enhet osynlig

När anställda tillåts använda vilken enhet de vill från vilken plats de vill så förlorar IT-avdelningen den IT-översyn man hade när alla anställda arbetade på ett och samma kontor. De företag som Tanium pratat med uppger att 12–24 procent av deras enheter idag är osynliga för företagets IT-avdelning. För stora organisationer kan det innebära att hundratals, eller till och med tusentals enheter, inte kan administreras av IT-avdelningen. Detta är ett stort problem, eftersom IT-avdelningarna ansvarar för säkerheten för alla enheter som är uppkopplade mot företagets nätverk. För att kunna säkra samtliga enheter krävs det att man har översyn av samtliga enheter och hur de används – samt att man har möjlighet att se vilka sårbarheter som existerar och bör adresseras. När denna översyn saknas ökar risken markant för sårbara system, bristande regelefterlevnad, ransomware-attacker och dataintrång – vilka alla kan skada företagets rykte avsevärt, och i längden leda till att de slås ut av sina konkurrenter.

Arbeta proaktivt – en och samma plattform är nyckeln

När man väl har lokaliserat alla enheter som är uppkopplade mot företagets nätverk bör man arbeta proaktivt genom att etablera en plattform som överbryggar glappen mellan dessa enheter. Det kan annars lätt bli väldigt tidskrävande och kostsamt att försöka skydda varje enskild enhet för sig.

En plattformsstrategi ger översyn och kontroll över hela nätverket i realtid – vilket ger IT-avdelningen möjlighet att övervaka och snabbt identifiera avvikelser, sårbarheter och risker i laterala rörelser, så att man kan skydda företagets kritiska digitala tillgångar.

En plattformsstrategi ger även företag möjlighet till riskprioritering och säkerhetssanering – så man snabbt kan ta itu med de mest akuta svagheterna i nätverket. Med hjälp av en riskanalys kan alla företag, oavsett storlek, enkelt etablera en proaktiv, datadriven och konsekvent strategi som säkrar företagets hela IT-miljö. Den överblick i realtid som plattformen ger innebär dessutom att team över hela organisationen får åtkomst till samma data – vilket förebygger silos, som annars kan innebära hinder för ett effektivt samarbete.

Steve Hamilton, Area Vice President för Norra Europa på Tanium

Använd djupgående maskininlärning för att förebygga attacker och få full översyn

För att säkra upp dagens och morgondagens arbetsplatser måste företag tänka om när det kommer till hur man hanterar och skyddar sin IT-infrastruktur. I stället för att fokusera på att upptäcka pågående angrepp måste företagen ha kapacitet att förebygga dem, innan angripare får tillgång till företagets infrastruktur – för då är det ofta för sent. Detta kan man göra genom en kombination av djupgående maskininlärning; som förhindrar att IT-avdelningar agerar på falska alarm, och genom att etablera en plattform som ger full översyn över alla företagets slutenheter.

Taniums lösning för att bemöta hot inkluderar en plattform med teknik från Deep Instinct som med hjälp av maskininlärning kan förutse och förebygga cyberhot. Deep Instinct är ett cybersäkerhetsföretag som applicerar djup maskininlärning på cybersäkerhet och använder avancerad artificiell intelligens för att förekomma och upptäcka skadlig kod. Med hjälp av ett

skräddarsytt cybersäkerhetsramverk med djupinlärning ger Deep Instincts teknik förebyggande skydd mot ransomware och annan skadlig kod.

Djupgående maskininlärning är den mest avancerade formen av artificiell intelligens. Vanliga maskininlärnings(ML)-lösningar skyddar antingen för mycket – vilket hindrar verksamhetens arbetsflöde och överöser IT-avdelningar med falska alarm – eller så saknar de den precision, snabbhet och skalbarhet som behövs för att kunna förutse och förebygga okänd skadlig kod och nolldagsattacker innan dessa hinner infiltrera nätverket. Därför utgör en djupgående maskininlärning den pålitligaste cybersäkerhetsmetoden som dessutom både sparar tid och pengar. Kombinationen av teknik från Tanium och Deep Instinct ger företag den plattformsstrategi de behöver för att hantera dagens utspridda IT-miljöer i vilka IT-avdelningarna alltför ofta saknar översyn över företagets IT-resurser. Med hjälp av denna förebyggande säkerhetsteknik får företagen den översyn de behöver för att kunna säkra upp sina hybrida arbetsplatser så att de till fullo kan dra nytta av fördelarna med den digitala transformationen – och klara den tuffa konkurrensen.

Läs mer om Taniums plattformsstrategi och lösning för klientsäkerhet här.