ANNONS FRÅN HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Forskare: optimerad svetsning en framgång för elbilen

Exempel på experimentell uppställning för att studera processparametrar för lasersvetsning.

AI och virtuella tekniker inom lasersvetsning är avgörande för att utveckla tillverkningen av elbilsmotorer. Svenska projektet QWELD leder forskningen.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Industrin ställer om och lämnar traditionella metoder för nya effektiva processer. Detta gäller inte minst svetsning. Kent Salomonsson är professor på Högskolan i Skövde och projektleder forskningsprojektet QWELD. Målet är att utveckla metoder för att kvalitetssäkra och optimera laser- och ultraljudssvetsade komponenter.

– I förlängningen kan vi revolutionera bilindustrin världen över. Vi jobbar med flera spännande projekt mot elektromobilitet i samarbete med CEJN, RISE och näringslivet. Målet är att bredda och fördjupa vår kunskap inom laser- och ultraljudssvetsning och bli en självklar utvecklingsnod i Sverige.

Svenska innovationer en kraft att räkna med

Laser- och ultraljudssvetsning har funnits länge. Tekniken ger större säkerhet och precision, den är dessutom snabbare och kräver mycket mindre energi än vid traditionell svetsning.

– Men problematiken är att man måste prova sig fram i tillverkningsprocessen. Och ska man arbeta sig fram och få bra fogar tar det tid. Man slösar material som koppar och aluminium och man måste smälta om legeringar. Det är denna problematik vi nu kan lösa, berättar Kent Salomonsson.

För att tillverka morgondagens elbilar måste laser- och ultraljudssvetsning användas. Detta kommer därför kräva förfinade analysverktyg i tillverkningsprocessen så att svetsningen blir rätt redan första gången – och före processen.

– De analysverktyg som QWELD nu utvecklar ligger i framkant inom kvalitetssäkring, vilket är ett steg på vägen för att kapa det försprång som till exempel Tesla har. Detta betyder självklart mycket för Sveriges konkurrenskraft. För Sverige som innovations- och industriland öppnar det också upp för nya produkter och nya marknader, menar Kent Salomonsson.

Stort intresse för elektromobilitet

Redan idag finns stort intresse från svensk bilindustri, med Volvo och Königsegg i spetsen. Kent Salomonsson berättar om utmaningen med att svetsa en så kallad hairpin, en avgörande detalj för att effektivt och säkert driva en elmotor. Problemet är att det kan bildas hålrum om man har fel lasersvetsparametrar. Detta gör att den kan spricka vilket skapar en lägre effekt i motorn.

– Vår utmaning är att hitta metoder och utrustning för att kunna övervaka processen under pågående produktion. Med hjälp av virtuella tekniker och maskininlärning undersöker vi hur olika parametrar påverkar svetsfogen genom att skapa digitala tvillingar av svetsprocessen. På så sätt kan produktionen optimeras.

Och det är inte bara bilindustrin som har visat intresse utan även företag som Furhoffs rostfria, en detaljtillverkare för till exempel matindustrin och vårdsektorn, där det kliniska perspektivet är viktigt.

– Att det finns hålrum i den rostfria detaljen gör att det kan bildas bakterier, att kunna kvalitetssäkra detta på ett effektivt sätt är därför helt avgörande, avslutar Kent Salomonsson.