ENERGI

Vattenfall efter regeringens ja: Vi tar beslut om Kriegers flak 2025

Den danska delen av Kriegers flak skymtar ur havet söder om Trelleborg. Arkivbild.
Den danska delen av Kriegers flak skymtar ur havet söder om Trelleborg. Arkivbild.

Tillstånden för vindkraftverken Kriegers flak ser ut att komma på plats, men det innebär inte att det är säkert att vindparken verkligen kommer att byggas. Vattenfall måste först säkra att projektet blir lönsamt.

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger på torsdagen grönt ljus för Vattenfall att anlägga kablar på havsbotten för den stora vindkraftsparken Kriegers flak.

Vattenfall vill inte låta sig intervjuas i samband med regeringsbeslutet, men kommenterar skriftligt.

”Regeringen har nu säkerställt att alla nödvändiga tillstånd är på plats, vilket är en förutsättning för att ta nästa steg i projektet”, skriver Vattenfalls pressavdelning i ett mejl till TT.

Fast det återstår ännu flera steg, enligt Vattenfall.

”Nästa steg är nu att säkerställa att projektet kan nå lönsamhet. Under förutsättning att projektet kan nå lönsamhet bör vi kunna nå ett investeringsbeslut under 2025 samt leverera el till elområde 4 under 2028”, fortsätter Vattenfall.

Stora kostnader och höga räntor

Enligt Vattenfall är detta inte helt säkert.

”Det är ett projekt med små marginaler. Samtidigt har investeringskostnader och räntor stigit väsentligt under det senaste året vilket vi måste ta hänsyn till. Vi hoppas givetvis att det kommer att vara möjligt att genomföra projektet med tanke på hur stora behov det finns av ny elproduktion i södra Sverige” , skriver Vattenfall.

Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis, konstaterar att om vindkraftparken byggs så blir den ett välkommet tillskott till svensk elproduktion.

– Det är sagt att den ska ge 2,6 terawattimmar per år, Sveriges elbehov är ungefär 140 terawattimmar, så det blir drygt 2 procent. Det kommer att påverka elpriset positivt, framför allt i södra Sverige, säger han.

Han förklarar att just havsbaserad vindkraft har en hög tillgänglighet, det blåser så mycket till havs. Det kommer att behövas, för efterfrågan på el väntas öka väldigt mycket då fossil energi ska ersättas med el, konstaterar han.

Det vi har sett nu, med höga priser, är en utbudschock då den ryska gasen försvann. Men det vi kommer att få framöver är en utbudschock när elanvändningen ökar.

Kanske kan man undra om det elhungriga Europa kommer att sluka tillskottet av el om vindkraftparken utanför Trelleborgs kust byggs.

Kommer det verkligen att påverka priserna på den svenska marknaden, när vi exporterar så mycket el? Christian Holtz ser framför sig att vi kommer att fortsätta att exportera el, och att elbehovet kommer att öka brant. Mer elkraft krävs för att hålla ned elpriset.

– Vi var Europas största exportör av el 2022. Vi exporterar el för att vi har goda förutsättningar. Andra länder som Tyskland exporterar bilar.

– Vattenfall har sagt tidigare att det kan vara klara med investeringsbedömningen tidigast 2025, och att parken då kan vara i drift 2028, säger Christian Holtz.