TECH

Utredare: Inför statligt bank-id – men inte e-krona

Anna Kinberg Batra
Utredaren Anna Kinberg Batra vill att det införs en statlig e-legitimation. Arkivbild

Inför en statlig e-legitimation, anser utredaren Anna Kinberg Batra. Staten måste ta ansvar för att betalningar kan ske säkert – både digitalt och fysiskt – såväl i vardag som i kris. Samtidigt anser hon inte att Riksbanken bör införa en e-krona.

Publicerad

– För många står utanför det digitala systemet. Privata banker äger centrala delar i systemet och staten måste kliva fram mer, säger Kinberg Batra.

Kinberg Batra fick 2020 regeringsuppdraget att utreda statens roll på betalningsmarknaden. Nu har betänkandet överlämnats till finansdepartementet.

Utredningen pekar på att fler måste få tillgång till digitala betalningar. I dagens läge är 99 av 100 kronor digitala. Omkring en miljon vuxna i Sverige saknar full tillgång till detta. Dessutom är Sverige ett av få EU-länder som saknar statlig e-legitimation på högsta säkerhetsnivå.

Kinberg Batra har också tittat på frågan om Riksbanken bör ge ut digitala centralbankspengar, e-kronor.

– I dag finns inte tillräckliga samhällsbehov av en e-krona. Det återstår viktiga frågor att besvara, inte minst om stabilitet, säger hon.

Sverige behöver fortfarande kontanter

Därutöver behöver Sverige säkrare digitala betalningar – och för denna "grundläggande systemsäkerhet måste staten ta större ansvar". Detta genom att både ställa krav på privata aktörer och själv ta större ansvar. Som exempel nämner Kinberg Batra att företaget som äger Swish, Getswish, inte är under direkt tillsyn av Finansinspektionen.

Kinberg Batra konstaterar att Sverige fortfarande behöver kontanter, i synnerhet med beredskap i åtanke. Utredningen föreslår till exempel en skyldighet för apotek att ta emot kontanter för receptbelagda läkemedel och motsvarande lagstiftning för andra livsnödvändiga varor.