TECH

Osäkra tider – Ericsson ska spara miljarder: ”Skakigt affärsklimat 2023”

Börje Ekholm
Ericssons vd Börje Ekholm. Arkivbild.

Ericsson skyndar på sparprogrammet och siktar nu på att dra ned kostnaderna med elva miljarder, mot tidigare mål på nio miljarder.
"Vi ser fortfarande ett skakigt affärsklimat 2023 med osäkra utsikter", skriver vd Börje Ekholm i en rapport för årets första kvartal.

Publicerad

Ericssonchefens osäkra utsikter präglas bland annat av att operatörer väntas vara fortsatt försiktiga när det gäller investeringar.

Börje Ekholm skriver i kvartalsrapporten att den långsammare tillväxt som Ericsson såg under första kvartalet, orsakad av den svagare globala ekonomin, ska fortsätta under andra kvartalet.

"Vi förväntar oss en gradvis återhämtning under andra halvåret 2023, främst eftersom vi förväntar oss att lagerjusteringarna ska slutföras och att våra aktiviteter för kostnadsbesparingar kommer att synas i resultaträkningen", tillägger han.

Bättre än väntat

Telekomkoncernen Ericsson redovisar en rörelsevinst på 3,0 miljarder kronor för första kvartalet, jämfört med vinsten på 4,7 miljarder samma period i fjol.

Aktieanalytikerna hade i snitt räknat med en rörelsevinst på 3,2 miljarder kronor, enligt Bloombergs sammanställning.

Men rensat för omstruktureringskostnader landade resultatet på 4,0 miljarder jämfört med 4,8 miljarder kronor i fjol. Detta var något bättre än väntat. Här låg förväntningarna på 3,3 miljarder

Intäkterna landade på 62,6 miljarder kronor, jämfört med 55,1 miljarder. Här låg snittprognosen på 60,8 miljarder kronor.

Organiskt var försäljningen oförändrad. Den organiska försäljningen inom affärsområdet Networks sjönk dock 2 procent jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

"Som förväntat har kunder på marknader som var tidiga med 5G sänkt utbyggnadstakten något. Vår effekt på försäljningen är större, eftersom vissa kunder även har sänkt de höga lagernivåer som byggdes upp i en miljö med flaskhalsar i leverans-kedjan", skriver Börje Ekholm.

Ericsson ska spara på elva miljarder

"Vi förväntar oss att denna lagerjustering ska vara i huvudsak genomförd under andra kvartalet, men den kan spilla över på tredje kvartalet", tillägger han.

I rapporten skriver Ericssonledningen att man siktar på kostnadsbesparingar på elva miljarder kronor i år. Det är två miljarder kronor mer än tidigare bedömning.

Kostnaderna för omstruktureringen beräknas till cirka sju miljarder, varav mer än hälften troligen kommer att belasta resultatet för årets andra kvartal.