TECH

Ny lag stärker EU:s halvledarförsörjning 

Halvledare.
EU:s egen halvledarindustri ska stärkas med en ny förordning. Arkivbild.

Under tisdagen antog EU-parlamentet en ny lag som ska säkra EU:s försörjning av halvledare. Förutom ökad produktion och utveckling ska även nödåtgärder mot brister inrättas.

Publicerad

Förordningen ska stärka EU:s oberoende och säkerhet genom att skapa bättre förutsättningar för investeringar inom unionen, bland annat genom att påskynda tillstånd inom industrin.

3,3 miljarder euro, motsvarande nästan 39 miljarder svenska kronor, ska satsas på forskning och innovation och både små och medelstora företag väntas också få ökat stöd. Dessutom ska ett nätverk utvecklas för att komma till rätta med kompetensbristen inom EU, skriver parlamentet i ett pressmeddelande.

Den krishanteringsmekanism som ska införas ska hjälpa EU-kommissionen att bedöma de risker som kan uppstå och kartlägga eventuella flaskhalsar i försörjningen. Finns det risk för att brist uppstår ska en EU-omfattande varning utlösas och nödåtgärder vidtas, som att prioritera produktleveranser eller genomföra gemensamma inköp.

Parlamentet gav också stöd till regler för att stärka immateriella rättigheter och stärka samarbetet med andra aktörer för att garantera konkurrensfördelar och säkra EU:s egna försörjning.

fakta

Germanium och gallium

Germanium: Används i bland annat halvledare, fiberoptik och solceller. Bara 12 procent av världens germanium utvinns utanför Kina eller Ryssland, där Kina står för merparten. År 2020 var den totala globala produktionen av germanium 130 ton.

Gallium: Gallium bryts enbart som biprodukt och anses därför vara en kritisk råvara av EU, även om själva ämnet i sig inte är ovanligt. Behövs till bland annat halvledare inom industrin. Totalt produceras 300 ton per år, och Kina står för 97 procent av det.

Källa: Rapporten "The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition" från Nordic Innovation, samt Sveriges Geologiska Undersökning.