TECH

Chat GPT lika bra ”som en nyutbildad läkare” enligt ny studie

Chat GPT.
Chat GPT.

Ett forskarlag har satt chattbotens förmåga i kliniska sammanhang på prov. ”Den har potential att bli ett verktyg som förstärker vården”, säger Marc Succi, en av författarna till studien.

Publicerad

Sammantaget gjorde Open AI:s chattbot Chat GPT rätt i 72 procent av fallen. Den testades i olika kliniska sammanhang, från inledande differentialdiagnos till rekommenderad behandling. 

För att genomföra detta hade forskarna tagit fram 36 kliniska scenarion enligt en standardmodell, som chattboten fick i uppgift att bedöma. Chat GPT hanterade primärvård, akutvård och olika medicinska specialiteter med likvärdiga resultat. Det skriver Medical Xpress

– Det finns egentligen inga riktmärken, men vi uppskattar att dess förmåga är i nivå med någon som just gått ut läkarlinjen, som exempelvis en AT- eller ST-läkare. Det säger oss att den har potential att bli ett verktyg som förstärker vården och som kan bli ett kliniskt beslutsstöd med imponerande noggrannhet, säger läkaren Marc Succi, som dessutom jobbar med strategisk innovation på medicinska forskningsföretaget Mass General Brigham i Boston, till Medical Xpress.

Inte lika vass i tidigt skede

Bäst presterade Chat GPT när det gällde att fastställa en diagnos, med en pricksäkerhet på 77 procent. För differentialdiagnoser (när alternativa förklaringar till symtomen övervägs) gick det inte lika bra. Chattbotens svar var korrekt enbart 60 procent av gångerna. 

– Det är viktigt för det säger oss på vilket område läkare verkligen är experter och adderar mest värde: i den tidiga fasen av vården där det finns begränsat med information och en lista på möjliga diagnoser behövs, säger Marc Succi. 

Författarna till den vetenskapliga artikeln, som publicerats i Journal of Medical Internet Research, påminner att såväl mer forskning som regulatoriska riktlinjer behövs innan ett verktyg som Chat GPT kan integreras i vården.