Chalmers och KI tog<br></br>årets Sko Göran-priser

2006-03-31 15:50  
Claes Gustafsson, Olle Häggström, Måns Henningsson, Catharina Larsson och Johans Ericson.

På fredagseftermiddagen var glam och stoj på Vetenskapsakademiens klubbvilla på universitetsområdet Frescati när årets Göran Gustafsson-priser delades ut.

Tre av pristagarna är från Karolinska institutet i Stockholm och två från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Uppifrån och ner på bilden till höger ser vi
Claes Gustafsson, KI,Måns Henningsson, Chalmers, Olle Häggström, Chalmers, Catharina Larsson, KI och Johan Ericson, KI.

Claes Gustafssonfår priset i kemi för sina studier av transkriptionsprocessen i mitokondrier. Visste ni till exempel att mitokondrie-dna kodar annorlunda än dnat i cellkärnan?

Olle Häggströmfår matematikpriset för sina studier om perkolationsteori och annat inom sannolikhetsläran.

Måns Henningssonfår fysikpriset för sin forskning om en helt ny klass av kvantteorier i sex dimensioner.

- Kan man verkligen föreställa sig en värld med fler rumsdimensioner än tre?

- Jodå. Man kan faktiskt träna upp sig att göra det, svarar Måns.

Catharina Larssonfår priset i medicin för studier av hur ärftlig cancer uppkommer i hormon-producerande organ, som bisköldkörtlarna.

Johan Ericsonfår priset i molekylärbiologi för sina arbeten om utvecklingen av ryggmärgen, och hur neuronala stamceller i framtiden kanske kan fås att bota Parkinsons sjukdom.

Förutom ett personligt pris på 100.000 kronor får varje pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat över tre år. Vi gratulerar!

- Den typiske Göran Gustafsson-stipendiaten är en drygt 40-årig nybliven professor som har en stab av ungefär sex doktorander, säger professorGöran Grimvalltill Nyteknik.se.

Göran Grimvall är Göran Gustafsson-stifelsens ständige sekreterare.

Göran Gustafssonär Malmbergssonen som började som skohandlare och som senare gjorde sig en förmögenhet i fastigheter - därav smeknamnet Sko-Göran, som hans butiker också hette.

Pengarna satte han i en stiftelse som varje år ska dela ut stipendier till lovande svenska vetenskapsmän och kvinnor. De får inte vara mer än 45 år gamla.

Man kan inte ska priset själv, pristagarna nomineras av rektorerna på svenska universitet och Kungl Vetenskapsakademien utser sedan stipendiaterna.

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt