ANNONS FRÅN SCANPACK

Wellpapp – rätt val för en cirkulär förpackningsindustri

Cirkularitet står högt upp på prioriterings- och samtalslistorna inom alla industrier just nu. Att arbeta med att öka cirkularitet innefattar en mängd olika aspekter och insatser men det är ett faktum att vissa kommit längre än andra. Wellpapp har inte bara revolutionerat förpackningsindustrin utan wellpappbranschen har presterat goda lösningar inom automation, logistik och effektiv marknadsföring. Nu föregår de med gott exempel inom cirkulär ekonomi.

Publicerad Uppdaterad

DS Smith är en förpackningskoncern med grund i cirkulärt tänkande och medlem i Svenska Wellpappföreningen (SWIF). Thorbjörn Sagerström, vd för DS Smith Sverige sedan 2015, är med och leder arbetet för att säkerställa en mer miljövänlig bransch.

– Återvinning och cirkulär ekonomi är en viktig del av vårt DNA. Målet med en ny wellpapplåda från DS Smith är att den till största del ska bygga på återvunnen råvara. Att den målsättningen samtidigt har färgat koncernens miljöarbete framgår i en rad ambitiösa löften, med mål att ta ansvar för lägre utsläppsmängder och minimalt utnyttjande av jordens resurser, berättar Thorbjörn.

Som nämnt har alla industrier ögonen på sig när det kommer till hållbarhet och miljövänlig produktion. Just wellpappbranschen har länge haft ett fördelaktigt övertag på grund av sin höga återvinningsprocent.

– Återvinningen för wellpapp är extremt hög. Vi på DS Smith har en återvinningsprocent som ligger på 95. Men återvinningen är ju långt ifrån allt när man pratar om cirkularitet, berättar Thorbjörn.

Att arbeta cirkulärt innebär genomgående insatser i hela processen från produktion till leverans, återvinning och tillbaka till produktion. Det innefattar alltså att alla delar i produktens livscykel ska vara så hållbara som möjligt. Just förpackningsindustrin har tvingats in i en snabb utveckling på grund av den ökade mängd som den globala e-handeln har inneburit.

Thorbjörn Sagerström, vd för DS Smith Sverige
Thorbjörn Sagerström, vd för DS Smith Sverige

– Jag har mötts av ett tankesätt där man helt enkelt ser förpackningen som en del av sin produkt. Att, först när varan är förpackad betingar den sitt fulla värde. Det tankesättet har blivit en ovärderlig drivkraft i vår egen utveckling. Att lösa konkreta förpackningsproblem räcker inte. Vi går mot en framtid där vi måste behärska helt nya parametrar, säger Thorbjörn.

SWIF

SWIF, eller Svenska Wellpappföreningen, är en branschförening för wellpappindustrin där medlemmar, som DS Smith, möts för att främja branschens utveckling.

– Inom SWIF möts vi tillverkare och diskuterar och hanterar gemensamma branschutmaningar. Det som står högt upp på agendan nu är att minska CO2-utsläpp i hela kedjan från produktion till leverans. Hur ser transporterna ut till kunder och sen till konsumenter? Genom att se över och optimera förpackningar kan vi minska storleken på förpackningarna och därmed minska antalet transporter, säger Thorbjörn.

Circular Design Metrics 

Cirkulärt tänkande blir en avgörande faktor för planetens framtid och de klimatmål som sätts världen över. Så långt är de flesta överens. Men Thorbjörn Sagerström påpekar svårigheten att landa cirkulära mål i valet av  förpackningslösning. 

– Det finns alltid en risk att moderna begrepp blir ”buzz-words” som man gärna svänger sig med, men inte har full koll på. För att vara på den säkra sidan behövs kunskap och mätmetoder som tar ett samlat grepp på alla påverkande faktorer. 

DS Smith har nyligen introducerat ett sådant instrument. Med Circular Design Metrics erbjuder man förpackningsköpare en mätmetod som ger svart på vitt huruvida en förpackning lever upp till ett företags miljösträvanden. Samtidigt kan man jämföra hur mycket olika beslut kring förpackningsdesign påverkar miljön.

 – Vi ser instrumentet som ett viktigt verktyg för att främja cirkulariteten i världen, avslutar Thorbjörn Sagerström.

Scanpack genomförs på Svenska Mässan i Göteborg 4-7 oktober 2022. En kreativ knutpunkt helt inriktad på att dela och sprida idéer om ny teknik, nya material och nya lösningar som ger dig rätt skärpa för att vara relevant i en cirkulär framtid. Genom att föra samman innovatörer, designers, beslutsfattare, forskare och visionärer är Scanpack ett utforskande av vad förpackningsindustrin kan och måste vara imorgon. Temaområden för Scanpack 2022 är: Digitalisering, Miljö, hållbarhet och återvinning samt nya trender och innovationer.

Annonsinformation

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se