ANNONS FRÅN XLENT

Social hållbarhet – en framgångsfaktor för XLENT

Social hållbarhet är en självklar förutsättning; XLENT, ett framstående management- och IT-konsultbolag, belyser detta med initiativet ‘Hållbara konsulter’.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Anders Franzén, VD på XLENT, betonar vikten av att trivas på jobbet för att leverera bättre resultat hos kunderna och skapa en sund arbetsmiljö. "Vi började med att kartlägga och dokumentera vad det är vi gör och har gjort för att skapa den kultur vi har idag - och framför allt - hur vi kan bli bättre," säger Franzén.

En stor del av XLENTs tillväxt kan härledas till flera års dedikerat arbete med kulturen inom bolaget. Genom initiativet ‘Hållbara konsulter’ vill XLENT vara med och sätta normen för hur social hållbarhet blir en nyckelfaktor inom konsultbranschen. Med lanseringen av ‘Hållbara konsulter’-initiativet så inleder XLENT en betydelsefull resa. Genom att nu även introducera initiativet externt sätts en standard för att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetet med social hållbarhet.

“Vår vision på XLENT är att både som företag och individer, sträva mot en hållbar framtid. För att nå dit så identifierar vi strategiska arbetsområden, där social hållbarhet och långsiktiga relationer är några grundläggande områden i vår företagsstrategi”, tillägger Franzén.

Arbetet med ‘Hållbara Konsulter’ tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och är anpassade med specifika utmaningar och möjligheter inom branschen. Livskvalitet, personlig utveckling och stöd, jämställdhet och inkludering samt arbetsvillkor och inflytande är fokusområden för initiativet hos XLENT.

Medarbetarna på XLENT har varit en central del av att forma initiativet genom undersökningar och enkäter. Samtliga bolag inom koncernen arbetar med samma målsättning och uppfyller de grundläggande förutsättningar som tagits fram inom initiativet.

XLENTs arbete med ‘Hållbara konsulter’ är inte bara ett nytt initiativ inom konsultbranschen; det är en inbjudan till förändring, en inspirationskälla för andra företag att omfamna arbetet med social hållbarhet och ge sina medarbetare de bästa förutsättningarna.

”Vi tror starkt på att dela med oss av vårt arbete inom ‘Hållbara konsulter’, och som en del av det tillhandahåller vi en checklista som inspiration för de som vill veta mer, eller komma igång med sitt arbete – precis som att vi gärna tar inspiration från hur andra bolag arbetar så att vi kan höja nivån.”, avslutar Franzén.

Vill du få inspiration om hur din verksamhet kan arbeta med ‘Hållbara konsulter’ eller om du önskar att bli en Hållbar konsult, gå in på www.xlent.se/hallbarakonsulter för att ladda ner checklistan och påbörja din resa med initiativet ‘Hållbara konsulter’.

Om XLENT

XLENT har 23 olika team utspridda på 19 orter i Sverige och Norge. När du väljer XLENT, väljer du inte bara en tjänst - du väljer en pålitlig partner. En partner som är närvarande, personlig och engagerad i din framgång.