ANNONS FRÅN STOCKHOLMS UNIVERSITET

Multidimensionell och mångsidig mikroskopi

Från vänster till höger: Tom Willhammar, Hongyi Xu, Thomas Thersleff and Cheuk-Wai Tai.
Från vänster till höger: Tom Willhammar, Hongyi Xu, Thomas Thersleff and Cheuk-Wai Tai.

Genom att utöka antalet dimensioner på den data som insamlas utvidgas möjligheterna för mikroskopi och därmed förståelsen för nya material på atomnivå. Forskare vid Stockholms universitet arbetar, med stöd av SSF, med en sådan utveckling.

Publicerad Uppdaterad

Den snabba utvecklingen inom både materialvetenskap och life science drivs av miniatyrisering och ökad komplexitet av produkter som vi använder i våra, så som integrerade kretsar, mekaniska verktyg och läkemedel. Kunskapen om material genom olika längdskalor ner till atomnivå är en förutsättning för att skapa dessa konstgjorda material och upptäcka nya egenskaper och fenomen. Detta skapar ett ständigt ökande behov av elektronmikroskopi för material- och biovetenskaplig forskning.

Förbättrade mikroskop

På Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet utvecklar Cheuk-Wai Tai och hans team (Hongyi Xu, Tom Willhammar och Thomas Thersleff) ny hårdvara och metoder för att utöka elektronmikroskopens kapacitet. Projektet syftar till att förbättra precision och effektivitet av datainsamling inom såväl avbildning som diffraktion och spektroskopi. Forskningsprojektet, som stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning, syftar till att förbättra befintliga mikroskop på ett kostnadseffektivt sätt och även utöka prestandan för toppmoderna instrumentet.

Läs mer om institutionen för material och miljökemi här.

Effektiv och flerdimensionell datainsamling på nano och atomskala är en kraftig trend inom elektronmikroskopi. Projektet fokuserar på tre områden:

1. Att kontrollera provets rörelse på ett mer exakt sätt.
2. Att styra elektronstrålen med högre noggrannhet och flexibilitet.
3. Att synkronisera detektorerna i ett mikroskop för att erhålla en mer omfattande och flerdimensionell materialinformation.

Utökade möjligheter

Sådan utveckling möter de växande kraven på avancerade mikroskop för material- och biovetenskaplig forskning som finns inom både akademi och industri i Sverige. Tillämpningen av en denna utveckling kan utöka möjligheterna att undersöka icke-konventionella materialen, såsom hybrid organiska-oorganiska material och naturprodukter som cellulosa. Många av dessa material används i grön och hållbar teknik, till exempel energilagring och katalysatorer. Denna metodutveckling är komplementär till de tekniker som finns tillgängliga på svenska storskaliga anläggningar så som MAX IV och ESS. Det är strategiskt viktigt för Sverige att stärka sin ledande position i avancerad karakterisering.

Annonsinformation

Projektet ”En flerdimensionell verktygslåda för modern elektronmikroskopi” stöds av SSF med 7,99 MSEK under tidsperioden 2019-2022. Målet med projektet är att utveckla en verktygslåda som möjliggör hög effektivitet, precision och flerdimensionella experiment på både befintliga och nästa generations elektronmikroskop. Dessa nya metoder möter de växande kraven inom grundläggande och tillämpad forskning i Sverige och hjälper till att produkter vi använder i vårt dagliga liv.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se