ANNONS FRÅN PROACT

Multicloud öppnar nya dörrar för Sveriges universitet

I takt med att fler tjänster och allt mer data flyttas till molnet, ökar också komplexiteten för IT-ansvariga vid Sveriges universitet och lärosäten. Hur hanterar man sitt data bäst mellan olika molntjänster – och samtidigt uppfyller alla krav på datalagring? På Proacts digitala universitetsträff finns möjlighet att djupdyka i ämnet.

Publicerad Uppdaterad

Att data ses som en organisations främsta tillgång i den digitala tidsåldern är ingen nyhet. Men för att det ”nya guldet” också ska kunna skapa värde för organisationer och institutioner krävs rätt hantering. Proact, Europas ledande, fristående integratör inom datacenter och molntjänster vet hur man bör gå till väga. 

– Man skulle kunna säga att vår verksamhet aldrig varit så relevant som nu, när datamängderna växer kraftigt och datat blivit en viktig resurs för många organisationer. Kortfattat ser vi till att bygga rätt IT-infrastruktur för data och skydda den, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Digital universitetsträff för IT-ansvariga

Den 16 september välkomnas IT-ansvariga från svenska universitet och lärosäten till Proacts digitala branschträff. Under ett två timmar långt webinarium belyser bolaget utmaningar, erfarenheter och möjligheter inom just utbildningsväsendet. Dessutom kommer tre kunder till Proact medverka – en av dem är Göteborgs universitet – som bland annat ska berätta mer om vikten av backup.

I samband med att universitetet för ett år sedan flyttade sina mailservrar till Office 365, valde de också att komplettera den nya molnlösningen med lokal mailbackup från Proact, som förstärkte dataskyddet. Till grund för beslutet att investera i backup, låg ett större haveri av universitets mailservrar.

– Tidigare fanns det lite delade meningar om vi behövde ta egna backuper från Office 365, men erfarenheterna från incidenten blev avgörande för beslutet att skaffa en sådan lösning, säger Jani Gröndahl som arbetar med universitets IT-infrastruktur.

Anmäl dig till Proacts digitala universitetsträff

Maximera värdet av ditt data

Hur lyckas man då egentligen maximera värdet av sitt data? Och vilket sätt att lagra data är bäst – i det egna datacentrat, i molnet eller genom att köpa lagring som någon form av tjänst, hos IT-leverantörer som Proact?

– Allt fler väljer en kombination av dessa strategier, en så kallad multicloud-lösning, vilket vi kommer att prata mer om under branschträffen. I dag handlar det om att hitta den rätta mixen av olika typer av IT-lösningar som erbjuder en dynamisk flexibilitet, utan tekniska hinder. Det blir helt enkelt en blandning av olika sätt att hantera sitt data, säger Per Sedihn. 

Fler får upp ögonen för multicloud

Med Proacts egna multicloud-lösning Proact Hybrid Cloud (PHC) erbjuds svenska lärosäten en möjlighet att på ett bättre och säkrare sätt hantera sitt data. PHC är baserad på NetApp-teknologi, där Proact kopplat samman publika molntjänster och skapat access mellan sitt egna datacenter och kundens ”on prem”-lösningar i svenska datacenter.

– Vi kommer att berätta mer om PHC under seminariet. En stor fördel är att allt är sammankopplat på ett enkelt och stabilt sätt, där kunden kan övervaka samt skala upp och ner de olika lösningarna efter önskemål och behov, säger Jonas Hasselberg, vd på Proact.

Tack vare att Proact är en del av OCRE-avtalet, där europeiska lärosäten i ett gemensamt ramavtal kan upphandla molntjänster, kan kunderna snabbt och enkelt få tillgång till PHC-plattformen.

– Vi kan erbjuda vår PHC-lösning enligt detta avtal. Det innebär att högskolor och universitet i Sverige inte behöver göra en ny upphandling, utan bara avropa på detta avtal. Vi är redo att leverera, säger Jonas Hasselberg.

Kickstarta hösten med värdefull kunskap om lagring och datamangement

Annonsinformation

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster, hjälper de företag och myndigheter att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Bolaget har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt runt om i världen, har fler än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet. Läs mer här!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se