ANNONS FRÅN PREVAS

Molnbaserat underhållssystem

Digitalisering i verkligheten, från Löfbergs kafferosteri i Karlstad. Ett strukturerat och förebyggande underhåll är en viktig del i Löfbergs arbete för att skapa tillväxt. Med högre driftsäkerhet är det möjligt att öka produktionen i de befintliga anläggningarna.

Publicerad Uppdaterad

Michael Jansson, förbättringsledare på Löfbergs, har varit ansvarig för att ta fram företagets nya underhållsstrategi.

– Nu strävar vi mot att utföra varje arbetsorder med rätt resurs och i rätt tid, säger Michael Jansson. Vi ska effektivisera genom att arbeta smartare – inte genom att springa fortare.

Underhållsstrategin innebär bland annat gemensamma köer för alla underhållsarbeten och personlig tilldelning av arbetsorder till företagets tekniker. Tidigare kunde teknikerna plocka arbetsorder utifrån personliga preferenser, nu är det istället behoven i produktionen som styr. Strategin färdigställdes under 2016 men för att realisera det nya arbetssättet krävdes ett nytt it-stöd.

– Vi skickade ut en kravlista till flera integratörer av underhållssystem, berättar Michael Jansson. Prevas visade stor förståelse för våra behov och kunde presentera en lösning som var mitt i prick för vår anläggning och för våra ambitioner. Dessutom hade Prevas en klar bild över hur implementeringen skulle gå till, vilket kändes tryggt.

Smart underhåll från PREVAS

Prevas är nordisk återförsäljare av Infor EAM, världens största molnbaserade underhållssystem. Magnus Windhede, Senior Consultant på Prevas, har varit ansvarig för implementeringen på Löfbergs.

– Vårt koncept utgår från att förse varje medarbetare med den information som behövs för att fatta kloka beslut, förklarar Magnus Windhede. Informationen ska finnas tillgänglig vid rätt tid och på rätt plats. Mobiliteten är viktig, du ska kunna hämta och lämna information där du är, något som Infor EAM medger på ett väldigt bra sätt.

För Löfbergs verksamhet innebär det att teknikerna kommer kunna hämta arbetsorder i mobiltelefon eller surfplatta. Maskinoperatörerna ges möjlighet att felanmäla på plats och komplettera sin rapport med foto och film.

– En styrka med Infor EAM är just att det är flexibelt och skalbart, säger Magnus Windhede. Det är enkelt att komma igång och jobba med de frågor som är akuta och sedan kan vår kund succesivt addera fler funktioner. Det är ett perfekt system att växa med.

Läs mer om Prevas erbjudande inom EAM.

Struktur och planering frigör tid

Löfbergs strukturerade arbetssätt och nya underhållssystem har redan frigjort cirka 35 procent av teknikernas arbetstid, tid som nu kan användas för planering och ytterligare effektivisering av underhållsarbetet.

– Det kan till exempel handla om att vara förberedd när det dyker upp ett oförutsett underhållsfönster, förklarar Michael Jansson. Om exempelvis en pallastare strular så kan vi passa på att utföra underhåll på packmaskinen eftersom den ändå kommer att stå stilla. Tidigare fanns inte den beredskapen, det saknades ofta instruktioner eller reservdelar, jobbet blev inte gjort.

En del av teknikernas arbetstid avsätts nu för att bereda kommande underhållsarbeten. Det innebär att Löfbergs kan förädla sina underhållsaktiviteter genom att kvalitetssäkra och effektivisera utförandet.

– Med Prevas hjälp har vi lyckats skapa tid så att våra tekniker kan vara delaktiga i utvecklingen av underhållsarbetet. Vi arbetar mer långsiktigt och bidrar till att tillgängligheten på maskinerna ökar. Det här handlar om utveckling, det var inget fel på det vi gjorde innan men nu har vi tagit underhållsarbetet till en ny nivå, avslutar Michael Jansson.

Fler intressanta case från Prevas

Stort intresse för ny teknik och digitalisering

Digitaliseringen har öppnat upp nya möjligheter inom i stort sett alla områden i samhället och påverkar idag människor på många olika sätt. Det talas om både smarta produkter och smarta fabriker, där digitalisering blivit en förutsättning. Prevas passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster.

– Prevas gör skillnad i det verkliga livet och utvecklar produkter och lösningar som gör att både människor och vår jord mår bättre. Många nya kunder har attraherats och vi genomför ofta workshops för ledningsgrupper där vi vägleder och ger råd i hur man kan använda tekniken till att stärka konkurrenskraften och skapa nya intäkter, säger Björn Andersson, ansvarig för Product Development solutions på Prevas.  

När Prevas nu möter stor efterfrågan från kunder och nya marknader behöver företaget rekrytera på många håll i koncernen. Främst söks fler kollegor inom områdena automation, QA, mjukvara och mekatronik.

Lediga jobb på Prevas

Kort fakta om PREVAS Infor EAM

1. En installation av Infor EAM tar cirka 4-6 veckor beroende på vilka resurser kunden själva kan avsätta för arbetet.
2. Prevas har hittills genomfört över 80 installationer för industrikunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
3. Tidigare installationer visar bland annat besparingar på upp till 50 procent på arbetskostnader relaterade till underhåll, samtidigt som maskinernas tillgänglighet ökar med upp till 10 procent.