ANNONS FRÅN NY TEKNIK EDUCATION

Microsofts teknikchef utbildar ingenjörer i snabbkurs

Daniel Akenine, teknikchef Microsoft.

IT, hållbarhet och förhandlingsteknik är exempel på tre högaktuella teman i en ny utbildningsserie som i dagarna lanserats av Ny Teknik Education. En helt ny utbildningsportfölj bestående av ett 30-tal kurser i det så kallade On Demand-formatet, ett format som säkerställer utbildning på användarens villkor.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

“On Demand-formatet ger deltagarna möjlighet att utbilda sig när de vill, var de vill och på vilken skärm de vill” säger Christian Helgesson, vd för Ny Teknik Education och fortsätter, “vi utbildar ingenjörer, olika yrkesroller inom IT-området, beslutsfattare och målgrupper inom teknikintensiva företag och industrier som är vana vid modern teknik och uppskattar nya flexibla leveransformat”.

Ämnesmässigt så spänner den nya utbildningsportföljen från energiområdet, IT och hållbarhet till förhandlingsteknik, transformation av komplexa tekniska system och cybersäkerhet. Vi ställde ett par frågor till ett urval av kursledare för att få en djupare förståelse för vad som gör just deras ämne så viktigt. En kursledare är Daniel Akenine som till vardags arbetar som nationell teknikchef för Microsoft Sverige, men som också är expert på, och brinner för, IT-arkitektur.

Varför är det viktigt att utbilda sig inom IT-arkitektur?

"IT-arkitektur är viktigt därför att alla organisationer behöver hantera komplexitet och en IT-arkitekt har den unika kompetens som behövs.” säger Daniel Akenine och fortsätter, "komplexitet kommer aldrig att försvinna av sig själv, däremot kan metoderna för hur man hanterar den och den kompetens man behöver förändras.”

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig efter avslutad kurs?

“En ökad förståelse för hela området IT-arkitektur och hur det hänger samman" säger Daniel, och fortsätter, ”jag tycker att tillgängligheten är en stor fördel med just denna kurs.”

Så blir du en framgångsrik förhandlare

Kursen i förhandlingsteknik leds av Olof Sjöberg som arbetar som rådgivare och utbildare inom frågor som rör förhandlingsteknik.

Vad handlar din kurs om?

“Detta är kursen för alla som snabbt vill förbättra sin förhandlingsteknik samt konflikthanteringsförmåga och bli en framgångsrik förhandlare. Kursen går igenom hur man bäst förbereder, genomför, avslutar och följer upp en förhandling.” säger Olof Sjöberg

Varför är det viktigt att utbilda sig inom förhandlingsteknik?

“Alla förhandlar varje dag! Kollegor, chefer, vänner, bilförsäljare, och kunder är bara några exempel på situationer där vi förhandlar.” Olof Sjöberg menar att det finns en brist på utbildning i området. “Trots att vi alla förhandlar varje dag är det väldigt få som faktiskt har fått någon träning i hur man gör det på bästa sätt och ännu färre som kontinuerligt jobbar med att förbättra sin förmåga, något som leder till att många möjligheter missas runt förhandlingsbord runtom i världen.”

Vilka är de nya regleringarna inom hållbarhetsområdet?

Kursledare Tommy Borglund är verksam som forskare och lärare inom hållbarhetsområdet och lederhållbarhetskurserna CSRD och ESRS.

Vad är CSRD och ESRS och varför ska man utbilda sig inom det?

“Det är nya regleringar som påverkar både investerare och företag och som skapar en ny samsyn i näringslivet kring hållbarhetsfrågor.” säger Tommy Borglund. Han fortsätter, "om man inte hänger med i detta tappar både företag och investerare konkurrenskraft och riskerar dessutom att begå lagbrott.”

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig efter avslutad kurs?

“En förståelse för hur man gör och vilka de viktigaste förändringarna är, och att få en känsla av att det går att göra på ett effektivt och tydligt sätt.” Han fortsätter, “jag tycker att kursen i detta format är jättebra för lärandet, med möjligheter att gå igenom undervisningsmomenten flera gånger. Repetition ger bra kunskap.”

Utforska fler av Ny Teknik Educations nylanserade On Demand-kurser på deras hemsida:

On Demand-kurser Archives - Ny Teknik Education