ANNONS FRÅN NY TEKNIK EDUCATION

Hur skyddar du affärs- och säkerhetskritiska system?

Behrooz Sangchoolie, RISE.

I mängder av applikationer som våra företag tillverkar och som vi som konsumenter använder så ingår det datasystem som är helt affärs- eller säkerhetskritiska. Det får helt enkelt inte gå fel. Exempel på sådana system används i bilar, tåg, kärnkraftverk, på sjukhus eller börser. Det är lätt att föreställa sig att fel i dessa system kan resultera i betydande förluster av tillgångar samt orsaka allvarlig skada på miljö eller till och med människoliv. För att motverka dessa risker läggs stora resurser på att göra dessa system feltoleranta, det vill säga att man säkerställer att de är säkra.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

För att orientera oss i detta ämne så tog vi ett samtal med Behrooz Sangchoolie som är expert på feltoleranta system på RISE samt docent i datavetenskap från Chalmers Tekniska Högskola. Behrooz är också lärare i Ny Teknik Educations kurs Feltoleranta samhällskritiska datasystem som går i oktober 2023.

Hej Behrooz! Vad är den största utmaningen med att skapa feltoleranta system? I vilka typer av system är utmaningen som störst?
— Säkerhetskritiska system integreras i vårt dagliga liv i en snabbare takt än någonsin tidigare. Även om tillverkarna av dessa system skulle vilja få ut dessa system på marknaden så snart som möjligt, är det en stor utmaning att utvärdera och testa dem noggrant och se till att de är feltoleranta i samma takt som de utvecklas, säger Behrooz Sangchoolie.

Du forskar ju inom detta område, berätta lite kort om din forskning?
– Jag är intresserad av att utvärdera datorsystem och se till att de är cybersäkra och säkra trots att de blir alltmer komplexa och uppkopplade. Ett sätt att göra detta är genom rigorös testning, vilket jag har gjort med hjälp av en testteknik som kallas ”fel och attack injicering”. Detta har resulterat i publiceringen av över 30 vetenskapliga artiklar under de senaste tio åren, där jag undersökt olika forskningsfrågor kopplade till säkerhet och cybersäkerhet.

Vilka huvudsakliga brister ser du i företag och organisationer och deras affärs- och säkerhetskritiska system idag?
— Vissa organisationer prioriterar att få sina system till marknaden först framför att se till att det de bygger är säkert och cybersäkert. Jag ser också behovet av att utbilda ingenjörer som har goda kunskaper om pålitlighets och cybersäkerts attribut, något som är grundläggande i konstruktionen av affärs- och säkerhetskritiska system.

För att skapa bättre system i framtiden – vilka kompetensbehov ser du hos utvecklare, operatörer, testare eller säkerhetsexperter eller andra yrkeskategorier som arbetar med dessa frågor?
— Under de senaste åren har det funnits en stor oro för cybersäkerhetsattacker. Dessa attacker skulle kunna äventyra systemens säkerhet. Därför är det viktigt för alla systemutvecklare och operatörer samt testare och ingenjörer som är involverade i utvecklingen av dessa system att vara medvetna om och kan utvärdera system med tanke på olika pålitlighetsattribut, som kommer att diskuteras ingående i kursen.

Du ansvarar ju för Ny Teknik Educations utbildning Feltoleranta samhällskritiska system, vad lär man sig under kursen?
— I den här kursen går vi igenom begrepp som är nödvändiga att ha i åtanke när man utformar och utvärderar affärs- och säkerhetskritiska system. Kursen är utformad med en bra nivå av teori och bakgrund om pålitlighetskoncept, kunskap om hur man uppnår feltolerans samt praktisk modellering och praxis för pålitlighet. Jag uppmuntrar särskilt cybersäkerhetsexperter som inte har exponerats för säkerhetskoncept att gå kursen eftersom den kan ge dem värdefull kunskap som kan användas vid utformning av säkra system, avslutar Behrooz Sangchoolie.

Feltoleranta samhällskritiska system – högaktuell kurs i höst!

Missa inte Ny Teknik Educations högaktuella kurs om feltoleranta samhällskritiska system under ledning av Behrooz Sangchoolie från RISE med kursstart 2 oktober.

Du läser mer om kursen här!