ANNONS FRÅN RECION

Finsk industrihistoria i avancerad miljö

Att utföra högtryckslösningar till omständliga projekt är Recions expertis, utan att förglömma lågtryck och processrörsystemen. Med deras interna kompetens erbjuder den finska rörspecialisten leverans och service till såväl kärnkraftverk som pannkraftverk.

Publicerad Uppdaterad

Recion har sitt ursprung i den tidiga nordiska industrihistorien och är en av de äldsta rörtillverkarna i norra Europa. Idag är bolaget verksamma på den globala marknaden och i huvudsak Norden. Med sin långa erfarenhet erbjuder den finska rörspecialisten projektledning, prefabricering av rör, galvanisering och mekaniska installationer till projekt av alla storlekar.

– I mer än 40 år har vi arbetat med högtrycksrörslösningar. Vi erbjuder en komplett leveranskedja från början till slut, vilket gör oss mer eller mindre unika, säger Jari Salo, operativ chef på Recion.

Läs mer om Recion här.

Genom att erbjuda helhetslösningar får Recion fullständig kontroll över kvaliteten på leveranserna. Jari Salo understryker att det dessutom innebär stora fördelar för kunderna:

– Med helhetslösningar blir arbetet både säkrare, effektivare och billigare. Vårt arbete tar inte slut vid leveransen, utan vi stödjer våra kunder under hela garantiperioden och stöttar dem tills produkten har fullbordats.

Utmanande miljöer

Tack vare Recions långa erfarenhet av industrimiljöer och interna expertis arbetar de framgångsrikt med utmanande leveranser och avancerade kunder. Numera är komplicerade projekt deras huvudfokus.

– Industriella arbetsplatser innebär inte sällan farliga miljöer. Våra kunder kan exempelvis befinna sig på höga höjder eller i trånga utrymmen, utsättas för extrema decibelnivåer eller temperaturer, eller röra sig bland farliga kemikalier och luftburna föroreningar, säger Mika Streng, projektkontorschef på Recion.

Han berättar att Recion har varit delaktig i nästan alla anläggningar i Norden som har krävt avancerade rörsystem under de senaste decennierna. Speciellt under det sista årtiondet, då en stor del av dem har varit WtE-kraftverk eller kraftverk som använder biobränsle.

– Dessa ambitiösa projekt möjliggöra vårt kontinuerliga lärande och utveckling, säger han.

Erbjuder kraftverksservice

Företagets huvudkontor ligger i Helsingfors och tillverkningsverkstad i Ylivieska, där Recion har de enda maskinerna i Norden som kan hantera och böja höglegerade specialrör. Själva verksamheten är uppdelad i olika avdelning, som energi, kärnkraft och processindustrier. Men, de har även tjänster för krävande ombyggnationer och service av olika kraftverk.

Lär dig mer om Recions kraftverksservice här.

– Med hjälp av vår interna expertis inom exakta avbrottsresurser och detaljerade schemaläggningar tillhandahåller vi reparationer av pannkraftverk. Det här är en service vars efterfrågan är stor i just Sverige och Finland, säger Mika Streng.

Bland annat har Recion tagit fram egna lösningar som kan serva fluidiserad bräddbotten genom att skapa ett jämnt luftflöde över hela pannbotten. De erbjuder även reparation av överhettare och rörunderhållning.

– Vi ser alltid till att lösa våra kunders problem utifrån en lösningsorienterad arbetsplanering. Vår erfarenhet är bred och gedigen, och vi kan självsäkert säga att vi är det mest kompetenta bolaget i branschen, säger Jari Salo.

Annonsinformation

Recion erbjuder tjänster inom projektledning och rörkonstruktion, mekaniska installationer, tillverkning och varmförzinkning. Företagets projektkontor ligger i Helsingfors och tillverkningsverkstaden i Ylivieska. Recion har cirka 200 anställda.

Läs mer om Recion på recion.com

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se