ANNONS FRÅN SEK SVENSK ELSTANDARD

Charge Amps: ”Väljer att leda, inte ledas”

Från vänster: Lars Modig, Magnus Larsson.

Svenska Charge Amps utvecklar laddningslösningar för elfordon och ser standarder som genvägar till bättre produkter. ”Att inte använda den expertkunskapen är hål i huvudet”, säger Magnus Larsson på Charge Amps.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Charge Amps är en av Sveriges största utvecklare av laddningslösningar för elfordon. Genom att delta i SEK Svensk Elstandards kommitté för elbilsdrift är företaget med och påverkar morgondagens standarder.

– Vi ser standarder som en naturlig del av hela produktcykeln. Standarder är återanvändande av expertkunskap. Att inte ta till sig den kunskapen är hål i huvudet. Vissa aktörer ser standarder som ett påtvingat hinder för att uppfylla lagkrav. I själva verket är det ett enkelt verktyg för att göra säkra och bra produkter, säger Magnus Larsson, Compliance Lead & Technical Affairs på Charge Amps.

”Komplett helhetsbild”

En laddstation kanske vid första anblick ser ut att vara en okomplicerad produkt – det är en box som sitter på väggen och ett uttag. Men bakom enkelheten finns en komplexitet. Charge Amps egenutvecklar laddboxar som på system- och komponentnivå ska uppfylla upp emot 20 standarder.

– Det handlar om tusentals sidor text där det kan förekomma överlapp. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan vi förstå varför en standard ser ut som den gör och hur den förhåller sig till andra standarder. Då får vi en mer komplett helhetsbild, säger Magnus Larsson.

Låg tröskel

Lars Modig, Test & Verification Manager på Charge Amps, skulle vilja se att fler laddningsbolag deltog i standardiseringsarbetet. Det skulle göra Sverige till en starkare spelare i elektrifieringen globalt sett, eftersom arbetet i kommittén får ringar på vattnet internationellt.

– Vi behöver fylla på med mindre aktörer som kompletterar de stora drakarna i vår grupp. Tröskeln för att vara med är väldigt låg, det handlar om fyra möten per år. Den tiden kan alla lägga. Till en början räcker det att bara vara med och lyssna, säger Lars Modig.

– Som aktör kan du välja att leda eller att ledas, att sätta standard eller endast följa det som tagits fram av andra. Vi på Charge Amps arbetar proaktivt och har långsiktiga ambitioner. Därför är vi med och driver branschen framåt, säger Magnus Larsson.

Vill du också vara med och forma morgondagens standarder? Läs mer här.

FAKTA

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. SEK eftersträvar att engagera så många svenska företag och organisationer som möjligt i standardiseringsarbetet.