SAMHÄLLE

Sverige med nytt stöd till Ukraina – ammunition till stridsfordon 90

Man i slips och kostym
Försvarsminister Pål Jonson (M) håller pressträff om ett nytt stödpaket till Ukraina.

Regeringen föreslår ytterligare ett stödpaket till Ukraina, meddelar försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff.
– Ukrainarna har signalerat till oss att de har mycket stora behov av nya stödpaket, framför allt ammunition och reservdelar, säger Pål Jonsson.

Publicerad

Stödpaketet utgörs av ammunition till materiel från tidigare svenska stödpaket, framför allt till stridsfordon 90. Det innehåller även reservdelar till stridsfordon 90, stridsvagn 122 samt artilleripjäsen Archer.

– Under våren och vintern skickade vi stora materiella paket, nu ser vi till att ukrainarna också långsiktigt kan använda detta för att nå framgång på slagfältet, säger försvarsministern.

Stödpaketet innehåller också lastbilar och minröjningsutrustning, något Ukraina behöver till sin motoffensiv enligt regeringen. Dessutom ingår ammunition till luftvärnssystem.

Skyndsamt beslut

– Det är oerhört viktigt för ukrainarna att Ryssland inte får luftherravälde i det här kriget utan att man har ett starkt luftvärnssystem, säger Pål Jonsson.

Det totala värdet på stödpaketet är cirka 3,4 miljarder kronor.

Försvarsminister Pål Jonson (M) och chefen för försvarsstaben, generallöjtnant Michael Claesson.
Försvarsminister Pål Jonson (M) och chefen för försvarsstaben, generallöjtnant Michael Claesson.

Riksdagen och finansutskottet har kallats in extra i veckan för att klubba stödet, som är det trettonde. Dialogen med övriga riksdagspartier har varit "bra och konstruktiv", säger Pål Jonsson och tillägger att förutsättningar finns för att fatta ett skyndsamt beslut.

Får konsekvenser

Finns det någon gräns för hur mycket Sverige kan ge i militärt stöd till Ukraina?

– Det finns självfallet begränsningar även i Sveriges förmåga och vi har tagit ett stort ansvar, säger Pål Jonsson och tillägger att beslut om nya stödpaket alltid fattas i dialog med försvarsmakten.

Det är också "mycket viktigt" att man genomför återanskaffning skyndsamt, säger Jonsson.

Generallöjtnant Michael Claesson, chef för försvarsstaben, säger att det "får konsekvenser" för Sveriges del – men att de är hanterbara.

– Vi gör sammantaget bedömningen att möjligheten finns att lämna det här stödet, säger han.

FAKTA

Tidigare svenskt stöd till Ukraina

Stödpaketet som presenterades på tisdagen är det trettonde militära stödpaketet till Ukraina från Sverige.

Det totala värdet på de första tolv stödpaketen är drygt 17 miljarder kronor. Andelen som består av vapen och utrustning uppgår till ett värde av cirka 15,6 miljarder kronor. Det inkluderar artilleripjäsen Archer, Leopardstridsvagnar och stridsfordon 90.

De resterande 1,4 miljarder kronorna utgörs av finansiellt stöd genom fonder.

Källa: Regeringen