Flera partier vill gå längre med förbud mot vapenexport

2018-08-30 06:00  
Jas 39 Gripen som ingår i Royal Thai Air Force. Foto: Sanna Percivall

VALET 2018. I våras blev det svårare för den svenska försvarsindustrin att få tillstånd att exportera krigsmateriel till icke-demokratier och länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Några riksdagspartier vill gå steget längre.

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till cirka 11,3 miljarder kronor förra året, enligt Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Bland mottagar- länderna fanns Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, länder som det oberoende forskningsinstitutet Freedom House kallar ”ofria”.

Saudiarabien är en absolut monarki, där varken politiska partier eller fackföreningar är tillåtna. Svenska utrikesdepartementet uppger att ”situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien är allvarlig” och vidare att flera förespråkare av mänskliga rättigheter är dömda till långa fängelsestraff.

Förenade Arabemiraten har i flera år kritiserats för brott mot mänskliga rättigheter och saknar också politiska partier och allmänna val.

Läs mer: Hackerverktyg till polisen stöttas av partierna

I april i år skärptes kraven på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. Mottagarlandets demokratiska status har blivit ett centralt villkor i tillståndsprövningen. Grava demokratiska brister utgör nu uttryckligen ett hinder för att bevilja tillstånd. Även formuleringarna om respekt för mänskliga rättigheter har blivit skarpare. Men det råder inget totalförbud.

Behöver exporten från svensk försvarsindustri begränsas mer?

Ja, svarar Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som alla lyfter fram vikten av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter som argument.

”Brott mot de mänskliga rättigheterna”

Vänsterpartiet vill helt förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer ”som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna”. Miljöpartiet har som långsiktigt mål att all vapenexport ska upphöra: ”Vår vapenexport får inte underminera vårt utrikespolitiska arbete för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter.”

Liberalerna tycker inte att Sverige ska sälja vapen till diktaturer och är därför öppna för att se över regelverket igen om de nya riktlinjerna skulle visa sig vara otillräckliga.

Läs mer: Partierna: ”Bra att Riksbanken utreder e-kronan”

För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna blir svaret nej.

Socialdemokraterna uppger att ”exporten är viktig för vårt land och för försvarsindustrin. Industrins internationella samarbeten, materielsamarbeten och minskade kostnader för försvaret genom kostnadsspridning är exempel på fördelar som exporten medför.” Centerpartiet ser skärpningen i april som ett steg i rätt riktning, men efterfrågar mer transparens vid export av krigsmateriel och att regeringens ansvar blir tydligare.

Läs mer: Klimatdebatt och säkerhet driver på teknikfrågorna

Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan, men att den nya lagstiftningen ”bidrar till att säkra svensk försvarsförmåga genom tillgång till en stark och livskraftig försvarsindustri. Centralt är att vi nu har långsiktiga regler antagna i bred samsyn som också håller över tid.”

Den svenska exporten av krigsmateriel

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till 11,3 miljarder kronor under 2017, enligt Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Det var en ökning med 2 procent jämfört med 2016.

Sett till Sveriges export av krigsmateriel var Brasilien den största destinationen under 2017. Näst störst var Indien, som köpte granatgevär och ammunition. Under samma år sålde Sverige även krigsmateriel till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.

Källa: Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Ska exporten från svensk försvarsindustri begränsas mer?

Partiernas egna svar.

V: Ja, vi vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna

S: Nej. Exporten är viktig för vårt land och för försvarsindustrin. Industrins internationella samarbeten, materielsamarbeten och minskade kostnader för försvaret genom kostnadsspridning är exempel på fördelar som exporten medför.

MP: Ja. Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten till icke-demokratier, till länder som befinner sig i väpnad konflikt och till länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Vår vapenexport får inte underminera vårt utrikespolitiska arbete för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter. Miljöpartiets långsiktiga mål är att all vapenexport ska upphöra. Tills dess är det viktigt att ha högt ställda krav på exporten av övrigt krigsmateriel och produkter med både civila och militära användningsområden.

C: Nej. Vi ser den nya krigsmaterielexportlagen som ett steg i rätt riktning. Den ger långsiktiga förutsättningar för svensk försvarsindustri. Men krigsmateriel är inte som vilken annan produkt som helst, och tillstånd krävs för att få exportera produkter som omfattas av lagen. Vi välkomnar särskilt att den nya lagen lägger ökad vikt vid hur demokratiskt mottagarlandet är och att mer hänsyn ska tas till hur mottagarlandet respekterar mänskliga rättigheter. Men det finns också sådant som vi gärna hade sett mer av i den nya lagen. Dels hade vi gärna sett mer öppenhet och transparens vid krigsmaterielexport. Och dels hade vi velat att regeringens ansvar hade framkommit tydligare och att detta är en politisk prövning. Detta kommer vi att fortsätta arbeta för.

L: Ja, i den meningen att vi har varit pådrivande för de nya riktlinjer som innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen. Nej, i den meningen att vi inte vill sätta ett tak på exporten som sådan. Vi anser inte att Sverige ska sälja vapen till diktaturer. De nya riktlinjerna från april innebär en skärpning jämfört med vad som gällt tidigare. Skulle det visa sig att riktlinjerna inte är tillräckliga är Liberalerna öppna för att se över regelverket igen.

KD: Ja. Kristdemokraterna motsätter sig export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport. Kravet på demokratikriterium innebär inte att vi ställer oss avvisande till svensk krigsmaterielexport i stort. Dock är det säkerhetspolitiska hänsyn – förutsatt att köparlandet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter - och inte näringspolitiska särintressen, som ska utgöra grunden för vår krigsmaterielexport.

M: Sveriges riksdag har nyligen antagit ny lagstiftning gällande försvarsmaterielexport. Den bidrar till att säkra svensk försvarsförmåga genom tillgång till en stark och livskraftig försvarsindustri. Centralt är att vi nu har långsiktiga regler antagna i bred samsyn som också håller över tid.

SD: Nej.

Ania Obminska

Mer om: Vapen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer