Svår utmaning väntar coronakommission: ”Oerhört komplext”

2020-07-01 08:38  
Socialminister Lena Hallengren (S) håller en pressträff för att presentera coronakommissionen. Kommissionens ordförande Mats Melin deltar via länk. Foto: Ali Lorestani/TT

Granskningen av Sveriges hantering av pandemin blir komplicerad. Coronakommissonens ordförande Mats Melin ser fler utmaningar.

– Det är förstås en utmaning åstadkomma detta under en begränsad tid, säger han.

Melin pekar på att regeringens direktiv om allt som ska granskas är vidsträckta och omfattande. Kommissionen ska dessutom vara klar om bara drygt ett och ett halvt år.

I direktiven ingår att utvärdera regeringens, myndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att hindra smittspridningen och mildra dess effekter. Vårdens förmåga att hantera virusutbrottet ska bedömas. Kommissionen ska även ge svar på hur coronaviruset kom till Sverige och hur det spreds.

Läs mer: Nya svininfluensan G4 kan trigga igång en pandemi

Andra frågor är hur krisorganisationerna i regeringen och i samhället i övrigt fungerat, liksom ansvarsfördelningen mellan regering, myndigheter, kommuner och regioner.

Därtill kommer en lång rad olika aspekter av coronakrisen. Till exempel hur Sveriges internationella samarbete fungerat, coronaåtgärdernas socioekonomiska effekter, hur barnens rätt och hur jämställdheten påverkats och hur effektiv statens stöd till näringslivet varit.

Opolitisk jurist

Mats Melin, 69 år, är erfaren jurist som varit ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och chef för justitieombudsmannen. Han pekar inte bara ut det omfattande uppdraget som en utmaning, utan även på hur ny kunskap ska kunna hämtas in samtidigt som kampen mot viruset fortfarande pågår.

– Det kan knappast uteslutas att vad som händer senare under denna sommar och kommande höst både hemma och i andra länder kan komma at kasta nytt ljus på saker, säger Melin.

Han pekar också på vikten av att kommissionens granskning inte stör sjukvården eller smittskyddet.

Läs mer: Läkemedelsverket: Remdesivir får ”jättestor betydelse” för coronapatienter

Kommissionen ska vara klar med sitt arbete den 28 februari 2022.

Statsminister Stefan Löfven (S) har svårt att se hur uppdraget skulle kunna göras mer begränsat.

– Detta är så oerhört komplext. Det är svårt att utelämna något, säger Löfven.

Regeringens ansvar

Enligt honom ville regeringen prioritera de mest "kontroversiella" frågorna, som testningen av misstänkt smittade och smittspridningen inom äldreomsorgen. Men flera oppositionspartier har krävt att hela kommissionens arbete ska vara klart före nästa riksdagsval.

Vill du ha svar på regeringens ansvar för att så många dött?

– Det är ingen direkt fråga ställd på det sättet, säger Löfven om kommissionens direktiv.

– Vi vill ha fram en sanning, så vi ser så klart som möjligt vad som har gjorts och vad som möjligtvis inte gjorts och dra slutsatser av det här.

Redan den sista november i höst ska kommissionen ha granskat smittspridningen i äldreomsorgen och presentera en delredovisning. Socialminister Lena Hallengren (S) påpekar att en majoritet av de avlidna är äldre personer som haft hemtjänst eller bott på särskilt boende.

– I vilken grad det hade kunnat undvikas, det är en av kommissionens stora frågor, säger Hallengren.

M och L nöjda

Oppositionspartierna har också krävt att ledamöterna i kommissionen inte ska ha några partipolitiska lojaliteter. Regeringen såg fördelar med att ha med personer med erfarenhet av politiskt beslutsfattande, men backade på den punkten.

Förutom ordföranden kommer kommissionen att bestå av sex–åtta ledamöter. Bland dem ska det finnas representanter från vården och kommunerna, en statsvetare, en nationalekonom och experter på etik och krishantering.

Moderaterna är nöjda.

– Det har landat bra, säger partisekreterare Gunnar Strömmer.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni anser också att direktiven och Melin som ordförande är bra.

– Min känsla är väl att man kommer att hitta att regeringen antog strategier men sedan inte följde upp med åtgärder, säger hon.

Sabuni anser att regeringen visat alldeles för mycket hänsyn till kommuner och regioner och låtit dem "fixa det på egen hand".

Fakta: Tidigare kommissioner

Katastrofkommissionen

Tillsattes i januari 2005 för att utreda Sveriges hantering av tsunamikatastrofen i december föregående år och levererade i sin slutrapport hård kritik. Det saknades krishanteringsberedskap i Regeringskansliet, ansvarig personal avbröt inte sina semestrar och stödet till nödställda svenskar försenades av revirstrider inom utrikesdepartementet.

 

Granskningskommissionen

Granskade från 1996–1999 polisutredningen om mordet på statsminister Olof Palme, med ett särskilt uppdrag att fokusera på det så kallade polisspåret. Kommissionen anklagade i sin slutrapport spaningsledningen för bristande professionalism samt för att för att inte ha tagit en rad uppslag på tillräckligt stort allvar.

 

Estoniakommissionen

Den internationella haverikommission som utredde Estoniakatastrofen tillsattes 1994, samma år som förlisningen, efter beslut av statsministrarna i Sverige, Finland och Estland. Kommissionen slog fast att Estonia kapsejsat efter att ha tagit in vatten genom den öppna bogrampen samt att bogvisirets lås var underdimensionerade.

 

Ubåtsskyddskommissionen

Hösten 1982 tillsattes en parlamentarisk kommission med uppdrag att utreda misstänkta ubåtskränkningar av svenska vatten. Kommissionen pekade ut Sovjetunionen, vilket ledde till att Sverige lämnade en formell protest till Moskva.

Källa: Regeringen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt