Startupen Cind ”skannar” timmer åt svenska sågverk

2019-02-13 11:00  

Flera svenska sågverk köper in system från startupen Cind. Med sin teknik för att automatisera virkesmätning ska 33-listebolaget nu förändra hur en tusenårig bransch jobbar.

3d-kamerateknik ursprungligen avsedd som målsökare i missiler har genom Cind fått ett nytt användningsområde: mätning av timmer och gods.

Jönköpingsbolaget Cind har vidareutvecklat ett projekt inom försvarskoncernen Saab. Stereokameratekniken användes ursprungligen för att snabbt läsa av objekt framför missiler. Cind skannar i stället timmerstockar vid mätplatser intill exempelvis massabruk, ett arbete som i dag är manuellt. Men med 3d-kameratekniken kan mätningen automatiseras, effektiviseras – och dessutom göras med bättre precision.

Läs mer: Så blev sågverket smartast i Sverige

Den svenska skogsindustrin fick snabbt upp ögonen för Cind. Hittills har 22 system sålts och installerats hos exempelvis Billerud Korsnäs, SCA och Stora Enso. Med 15 av Sveriges 30 massabruk på kundlistan var det dags att börja sondera intresset för tekniken även hos andra delar av skogsindustrin. Det var ett arbete som gav resultat. Efter massabruken var sågverken ett naturligt val för Cind. I slutet av november blev Ljungträ i Köping det första sågverket i Sverige att installera ett system från Cind. Och till dags dato har ytterligare tre sågverk köpt in tekniken, bland annat Gyllsjö Träindustri i Klippan.

– Ekonomin är ytterst viktig för sågverken, eftersom råvaran, det vill säga timret, står för en stor del av kostnaden. Ett sätt att öka lönsamheten för sågverken är att ta emot timmer dygnet runt. Hos Ljungträ har man tidigare bara kunnat ta emot virke på tisdagar och torsdagar. Men med vårt system behöver man inte längre enbart förlita sig på manuell mätning, utan timmervolymen kan mätas automatiskt när lastbilarna passerar utrustningen. Det ger stora kostnadsfördelar, inte bara när det gäller mätningarna utan också rent logistikmässigt, säger Marcus Schelin, vd för Cind.

Laddar för utlandslansering

För att få sågverken på kroken har Cind uppdaterat sin teknikplattform, och lagt till en funktion för diametermätning av stockarna. Att få mer exakt data om diameter är viktigt för att säkerställa att sågverken inte betalar för mycket för virket, enligt Marcus Schelin.

– Vi kan mäta volymen och formen på timmerlassen sedan tidigare. Med den nya funktionen blir det enklare för sågverken att fastställa pris utifrån timrets diameter, säger han.

I Sverige finns det för nuvarande cirka 140 sågverk som tillsammans producerar miljoner kubikmeter sågad vara årligen. Får Marcus Schelin som han vill kommer Cinds teknik att installeras på fem till tio ytterligare sågverk under 2019.

– Det är vår ambition i alla fall. Många av sågverken i Sverige är fortfarande relativt små och familjedrivna. Samtidigt är de, precis som Ljungträ, nyfikna på ny teknik.

Läs mer: Deras sågverk röntgar 180 meter stock i minuten

Samtidigt laddar Cind även för nästa stora steg – det vill säga en utlandslansering. Företaget har hittills knutit till sig en kund i utlandet. Marcus Schelin är fåordig, men säger att det rör sig om ett större finskt bolag inom skogsindustrin. Han talar mycket hellre om det stora intresset som utländska aktörer har börjat visa för 33-bolagets teknik. Särskilt intressanta marknader, utöver Finland, är Tyskland och Österrike. På sikt tror Cind också på USA, Kanada och Ryssland.

– Fler och fler utländska aktörer hör av sig till oss, men vi har inga nya avtal på plats än. En sak som lockar med vår teknik är möjligheten att lägga till maskininlärning i plattformen. En av våra ägare är italienska Microtec, och tanken är att vi ska kunna jobba tillsammans för att etablera kundkontakter utomlands.

Utlandssatsningar är dyra. Letar ni efter nya investerare i nuläget?

– Nej, det gör vi inte. Finansiering av bolaget är dessutom en fråga för vår styrelse.

Hur går det med verksamheten? Hur ser resultatet för 2018 ut?

– 2018 blir vårt första år med svarta siffror, med någon miljon i plus. Det känns jätteskoj. I dagsläget har vi 22 installationer i Sverige, alla hos betalande kunder.

Utvecklar demo-funktion

Maskininlärning är ett teknikområde som förutspås kunna förändra stora delar av industrin. Skogsbranschen är inget undantag. I Cinds fall handlar det om att använda en kombination av bildanalys och maskininlärning för att avgöra vilken kvalitet som det inskannade timret har.

– Vi ser flera tillämpningar, till exempel när det gäller detektering av röta på timret, säger Marcus Schelin.

Under 2019 ska Cind utveckla en demo-funktion som visar möjligheterna med maskininlärning. Men det kommer att dröja innan den typen av funktionalitet är helt färdig.

Den största utmaningen? Att hitta tillräckligt bra dataset för att kunna lära systemet att känna igen saker som röta. Annoterade bilddata, det vill säga bilder där alla pixlar är märkta med etiket- ter som visar vilka objekt som syns på fotot, är helt avgörande för träna systemen.

Läs mer: Risk för brist på virke till industrier och sågverk

Men till skillnad från bolag i exempelvis fordonsindustrin kan Cind inte vända sig till en tredje part för att köpa in eller ta del av annoterade data. Och att förlita sig på att samla in träningsdata själv från den egna utrustningen är inget alternativ, säger Marcus Schelin.

– Vi kommer att börja internt tillsammans med Saab, en av våra andra ägare. Men vi kan inte samla in all data själva, det måste göras tillsammans med en eller flera andra aktörer. En utmaning när det gäller träning av systemet är att lära det att se en skillnad mellan röta och smuts, exempelvis. Det gör att tillgången på bra träningsdata är helt avgörande.

Utlandslansering och en satsning på maskininlärning. Det låter som mycket att klara av för en startup?

– Det kan bli aktuellt för oss att rekrytera under året, framför allt inom bildbehandling och maskininlärning. Viktigt för oss är att vi gör så mycket av grundprodukten själva. Det är där vi vill bara bäst. Saker runt omkring tar vi helst hjälp av externa leverantörer. Vi är åtta anställda i dagsläget och det innebär att vi inte har några långa beslutsvägar. När vi tar beslut kan vi genomföra det direkt, säger Marcus Schelin.

Så här fungerar Cinds mätteknik

Att mäta storleken på timmer är i dag en manuell och kostsam process. Med Cinds lösning kan det arbetet delvis automatiseras – i stället för att ha personer på plats kan bolagen ha operatörer centralt som fjärrövervakar mätningarna.

All mätdata kan sedan skickas till en central där operatörer tar emot och tolkar bilderna. Cinds teknik gör att cirka 70 procent av volymmätningen kan automatiseras. I dags- läget behövs dock fortfarande manuella inslag för att kunna uppskatta timmertravens längd, bred och höjd.

Under 2019 är målet att systemet ska kunna automatisera alla steg i mätningen, utlovar Cind.

Det här är Cind

Gör: 3d-kamerateknik för mätning av bland annat timmer.

Ort: Jönköping.

Startår: 2016.

Anställda: 8 stycken.

Finansiering: 10 miljoner kronor från bland Saab Ventures, italienska Microtec, Almi Invest och privata investerare.

Huvudägare: Saab ventures, Almi invest, Microtec och fem privatpersoner.

Kalle Wiklund

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt