Sensorn som är ett vapen i kampen mot matsvinnet

2020-03-26 18:30  
Foto: Maksym Kozlenko

Frukt och grönsaker släpper ifrån sig eten som får omgivande produkter att mogna snabbare och blommor att vissna. Nu har MIT-forskare utvecklat en sensor som kan känna av gasen.

Matsvinnet är enormt, och det handlar inte enbart om de utgångna varor som vi slänger ur kylskåpet. Bara det svenska jordbruket producerar årligen cirka 300 000 ton råvaror som aldrig ens går vidare till att bli livsmedel. Enligt Jordbruksverket är handlarnas och konsumenternas höga kvalitetskrav en tung faktor.

En stor del av vår mat reser långa sträckor, det gäller inte minst frukt och grönsaker. Under transporterna är det inte lätt att hålla koll på var en last befinner sig i mognadsprocessen, men nu har Massachusetts Institute of Technology tagit fram en sensor som avslöjar detta genom att mäta mängden av eten.

Gasen agerar signalsubstans för bland annat frukter. Mängden eten från en banan ökar i takt med att den mognar och gasen får faktiskt omgivande frukt att mogna snabbare och blommor att slå ut och vissna.

Transportörer behöver känna till etenhalten

Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet tvingas landets stormarknader att slänga tolv procent av sin frukt och grönsaker, så att ha koll på etenhalterna är viktigt.

– Det finns ett ihållande behov av förbättringar inom mathanteringen och att minska matsvinnet. Folk som transporterar frukt vill veta hur den mår på resan, och om de behöver ta till åtgärder för att hålla nere etennivåerna under frakten, säger kemiprofessorn Timothy Swager, huvudförfattare bakom teamets avhandling.

Redan 2012 utvecklade hans laboratorium en etensensor som bestod av tiotusentals kolnanorör. Elektroner kan färdas uppför röret på cylinderns utsida, men genom att tillsätta koppar kunde forskarna sakta ned deras flöde.

Eten binder sig till kopparatomer, vilket saktade ner flödet ytterligare. Genom att mäta detta kan man avgöra mängden eten.

Ny sensor av kolnanorör och palladium

Men den ursprungliga sensorn klarar bara av att mäta 500 delar per miljard. Till detta får man räkna med att kopparn så småningom kommer att oxidera och således var lösningen inte redo för verklig användning i fält. Men nu har forskarna skapat en ny etensensor.

Även den utgår från kolnanorör men utgår från den så kallade Wacker-processen. Kopparen har ersatts av palladium som oxiderar med syre och eten.

I processen får katalysatorn tillfälligt extra elektroner som palladiumet överför till kolnanorören. Genom att mäta den förändrade spänningen i rören kan man upptäcka förekomsten av eten.

John Edgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt