Så ska nya centret möta cyberhoten mot Sverige 

2021-01-26 09:58  

Sju myndigheter har gått ihop för att bilda Sveriges nationella center för cybersäkerhet. Här ska på sikt 250 personer bidra till att skydda landet från cyberhot.

Redan nu finns ett 30-tal personer engagerade i arbetet med att bygga upp verksamheten – och nu ska tempot öka.

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen är de myndigheter som finansierar centrets verksamhet, och det drivs i nära samverkan även med FMV, Polismyndigheten och PTS. Sedan ungefär ett år tillbaka har arbetet pågått mer eller mindre informellt i MSB:s lokaler i Solna, men i december 2020 tog regeringen så det formella beslutet att etablera centret. 

– Vi jobbade hela förra året i vad vi kallade en fördjupad myndighetssamverkan i form av ett större, gemensamt projekt. Nu har vi ett formellt beslut från regeringen och då ökar vi tempot, säger Åke Holmgren, som är avdelningschef på MSB och ordförande för cybersäkerhetscentret operativa styrgrupp.

Centret ska göra Sverige bättre på att hantera antagonistiska hot

I styrgruppen ingår avdelningschefer från de sju myndigheterna, och arbetet hålls praktiskt samman av en projektledare. Till detta finns även en strategisk styrgrupp av myndighetschefer eller motsvarande som träffas några gånger per år för att besluta i de mest strategiska frågorna. 

– Ledning och styrning av centret är just nu under utveckling. Bland annat kommer vi framöver gemensamt att rekrytera en chef till centret, säger Åke Holmgren.

Läs mer: Saab Surveillance: Vi är på väg att bli ett mjukvaruföretag

När regeringen gav det inledande uppdraget att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter sa försvarsminister Peter Hultqvist att huvudsyftet med centret är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska sårbarheter. Detta har lett till att centrat idag har tre huvudsakliga fokusområden: 

Att det är så mycket som sju myndigheter involverade för en gemensam sak är bara positivt, tycker Åke Holmgren. 

– Myndigheterna har samarbetat länge, men nu får vi en bättre form för samarbete som gör det möjligt att öka Sveriges säkerhet. Jag är inte orolig att vi trampar varandra på tårna utan tvärtom är jag orolig för att vi som land inte gör tillräckligt när det gäller den här typen av frågor, säger han.

Centret ska sköta konkreta arbetet med CERT-SE

Åke Holmgren poängterar att medarbetarna på centret tillhör flera olika sammanhang – samtidigt. 

– Man kan tänka sig jämförelsen med frontoffice och backoffice, alltså att man alltid har en hemmamyndighet som man kan ta med sig ärenden tillbaka till. Vi har ju olika uppdrag i våra respektive myndigheter men de grundläggande avvägningarna för var samhället är och vart vi är på väg, de är samma för alla, säger han.

Läs mer: Hackarna som tar industrin som gisslan – kan kosta hundratals miljoner

För tillfället är verksamheten fortfarande i ett uppstartsskede. Enligt Åke Holmgren handlar det om att hitta gemensamma arbetsformer samtidigt som man gör saker som är till nytta för samhället. 

– När vi blir varmare i kläderna och verksamheten är igång så ska vi se till att lyssna ännu mer på vilka behov som externa aktörer har. Det är något som vi stegvis bygger upp, även om vi såklart redan i dag genom det ordinarie arbetet på våra myndigheter har forum och nätverk i allt från näringslivsorganisationer och föreningar till högskolor och universitet, säger han. 

När det specifikt gäller CERT-SE, Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team), som ska stödja samhället med att hantera och förebygga it-incidenter, så bedrivs det redan i dag vid MSB. En stor del av det konkreta arbetet vid CERT-SE kommer dock att bedrivas vid cybersäkerhetscentret.

Om fem år ska 250 personer arbeta på centret

En central fråga är i vilken utsträckning som centret ska arbeta kortsiktigt med pågående eller nära förestående angrepp, i förhållande till mer förebyggande och annat långsiktigt arbete. 

– Svaret är att vi försöker att göra båda delarna samtidigt. Ta exemplet med coronapandemin, som vi arbetar väldigt situationsanpassat med, vilket i praktiken har lett till diverse olika arbete hos de olika ingående myndigheterna i allt från gemensamma analyser till rekommendationer, säger Åke Holmgren. 

I dagsläget är ett trettiotal medarbetare från de sju myndigheterna involverade i verksamheten. Under 2022 är planen att centret ska ha omkring 125 årsarbetskrafter och år 2025 ska den siffran ha ökat till ungefär 250 varav cirka 200 då kommer från FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen. 

Anders Frick

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt